بایگانی برچسب: حقوق حیوان ها

حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب - 1

حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: تاریخ اسلام در آینه پژوهش » پاییز ۱۳۸۵ – شماره ۱۱ (از صفحه ۳۷ تا ۶۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/108952 حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب (۲۶ صفحه) نویسنده : احمدی خواه،علی چکیده پیامبر اسلام، حضرت محمد

Top