بایگانی برچسب: حدوث

امکان فقری - 1

مقاله ۱۱، ۶و۷، شماره ۰، زمستان ۱۳۸۱   اصل مقاله (۵۱۰ K) نویسنده دکتر سید محمد حکاک* چکیده در مساله مناط نیاز به علت تا قبل از صدرالمتالهین شیرازی دو نظر وجود دارد نظر متکلمین و نظر حکما بنابر نظر اول حدوث زمانی و بنابر نظر دوم همان لااقتضائیت نسبت به وجود و عدم یا

برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو - 1

چکیده : اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام رضا (ع) در مناظره های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی

Top