بایگانی برچسب: حج قران

بررسی تطبیقی روایات فریقین در تشریع عمره تمتّع - 1

مجید معارف استاد دانشگاه تهران چکیده:   (۳۷۲۰ مشاهده) در دوره جاهلیت، حج و عمره به عنوان دو عبادت مستقل به شمار می‌آمده و در دو زمان مختلف از سال (عمره در ماه رجب، و حج در ماه‌های حج) برگزار می‌شده است. پس از ظهور اسلام، این دو عبادت با همان وضع از سوی مردم

Top