بایگانی برچسب: تفسیر روایی

اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین - 1

محمدعلی مهدوی راد ، عباس مصلایی‌پور، حمیدرضا فهیمی‌تبار استادیار دانشگاه تهران چکیده:   (۷۱۸۸ مشاهده) تفسیر نورالثقلین که توسط شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی فقیه و محدث امامی مذهب در نیمه دوم قرن یازدهم هجری و یا نیمه اول قرن دوازدهم نوشته شده است، تفسیری روایی به شمار می‌آید و حاوی بیش از

اجتهاد در تفسیر بخاری با تأثیرپذیری فراوانش از ابوعبیده - 1

پرویز رستگار ، علیرضا پوربرات دانشیار دانشگاه کاشان چکیده:   (۴۲۱۸ مشاهده) کتاب صحیح بخاری از کتاب‌های پایه و مورد رجوع مسلمانان است که روایات تفسیری در بخشی از آن گردآوری و «کتاب التفسیر» نامیده شده است. با آنکه از یک کتاب حدیثی صرف و نگارش یافته در سده‌های نخستین، نباید چشم‌داشتی جز رویکردی ویژه

Top