بایگانی برچسب: تصویر هنری

مؤلفه های تصویر هنری در نامه سی و یکم نهج البلاغه - 1

محمد خاقانی ، حمید عباس زاده عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان چکیده:   (۳۲۷۰ مشاهده) در این نوشتار، با بازخوانی مفهوم تصویر نزد قدما و معاصران، مؤلفه های تصویر هنری در اندرزنامه جاودانه امیرالمؤمنین  به امام حسن بررسی، و به برخی تفاوت ها و مزیت های تصویرهای

Top