بایگانی برچسب: تصحیف

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه - 1

محمدعلی مهدوی‌راد ، محمدحسین بهرامی استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم چکیده:   (۵۳۲۱ مشاهده) روایات معصومین(ع) در مسیر نقل، در قالب نسخه‌های متعدد و نقل‌های متفاوتی درآمده است. گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل‌های متفاوت یک روایت، در متن یا سند با

Top