بایگانی برچسب: تسامح و تساهل

آتشکده های روشن، یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: تاریخ اسلام در آینه پژوهش » تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۱۰ (از صفحه ۳۵ تا ۵۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/92786 آتشکده های روشن، یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب (۱۶ صفحه) نویسنده : دلبری،شهربانو چکیده یکی از ادیان بزرگ جهانی، دین اسلام است. پیروان این آیین اکنون

Top