بایگانی برچسب: تأثير اديان

واکاوی تأثیرپذیری یهودیت از دین زرتشت (۲۰ص) - 1

واکاوی تأثیرپذیری یهودیت از دین زرتشت (۲۰ص) - 1

        چکیده تأثیرپذیری ادیان از یکدیگر، همواره موضوعی مورد اختلاف محققان حوزه مطالعات ادیان بوده است. یکی از حوزه های ادیانی که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، مسئله تأثیرپذیری یهودیت در دوره اسارت بابلی، از باورهای زرتشتی گری است. بیشتر اندیشمندان معتقدند تأثیرپذیری یهودیت از آموزه های دین زرتشت می باشد.

Top