بایگانی برچسب: بودیسم

آیین بودای باستان - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (از صفحه ۵۹ تا ۷۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110233 آیین بودای باستان (۲۰ صفحه) نویسنده : ال.اس.کازینز، مترجم : شجاعی،علی رضا هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (صفحه ۵۹) ‌ ‌‌‌زمـینه‌ آیین بودای آغازین خاستگاه‌ها؛ تاریخ کهن هند در

تأملی بر اثبات تناسخ، براساس وحدت خاطرات (۹ص) - 1

چکیده یکی از ادله‌ای که مسئله تناسخ را در دوره جدید تأیید می‌کند، وجود افرادی است که مدعی‌اند از زندگی پیشین خود خاطراتی دارند. در تحقیقات مشخص شده است تعداد زیادی از این افراد دچار توهم‌اند، یا احتمال فریبکاری آنان وجود دارد؛ اما ادعای بیش از سی نفر مورد توجه قرار گرفته است. برای تکیه

هنر بودایی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142390 هنر بودایی (۲۴ صفحه) مترجم : پاشایی،نسترن نویسنده : لویس فردریک، هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۰۳) ‌ ‌‌‌مـقدمه‌ می‌اندیشند که بودا، که احتمالاً یک شخصیتِ تاریخی بوده

فلسفه بودایی در ژاپن - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۲ – شماره ۲۰ (از صفحه ۳۱ تا ۴۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142399 فلسفه بودایی در ژاپن (۱۶ صفحه) مترجم : رستمیان،محمد علی نویسنده : جان.سی.مارالدو، هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۲ – شماره ۲۰ (صفحه ۳۱) ‌ ‌‌‌آیـین‌ بودا فرهنگ ژاپن را متحول کرد و

فلسفه بودایی در هند - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۳ – شماره ۲۱ (از صفحه ۲۲۵ تا ۲۴۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142422 فلسفه بودایی در هند (۱۶ صفحه) نویسنده : ریچارد پ. هایز، مترجم : ابوطالبی،محمد صادق هفت آسمان » بهار ۱۳۸۳ – شماره ۲۱ (صفحه ۲۲۵) ‌ ‌‌‌آیـین‌ بودا بیش از هزارسال جزء

میتریه؛ موعود بودایی - 1

میتریه؛ موعود بودایی آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۳ – شماره ۲۱ (از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142421 میتریه؛ موعود بودایی (۱۴ صفحه) مترجم : شجاعی،علی رضا نویسنده : لوئیس لنکستر، هفت آسمان » بهار ۱۳۸۳ – شماره ۲۱ (صفحه ۲۱۱) ‌ ‌‌‌در‌ مـجمع خدایان بودایی هیچ

حقوق بشر در آیین بودا - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۳ – شماره ۲۳ (از صفحه ۵۳ تا ۷۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449363 حقوق بشر در آیین بودا (۲۰ صفحه) نویسنده : قنبری،خلیل نویسنده : سلی بی . کینگ، هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۳ – شماره ۲۳ (صفحه ۵۳) ‌ ‌‌‌مـقاله‌: حقوق بشر در آیین

فنا و نیروانه (مقایسه ای بین عنایت سلوک در عرفان اسلامی و بودایی) - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (از صفحه ۱۸۹ تا ۲۲۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138464 فنا و نیروانه (مقایسه ای بین عنایت سلوک در عرفان اسلامی و بودایی) (۴۰ صفحه) نویسنده : رستمیان،محمد علی هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (صفحه ۱۸۹) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ یکی

سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (از صفحه ۱۴۵ تا ۱۸۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138462 سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایی (۳۸ صفحه) مترجم : شجاعی،علی رضا هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (صفحه ۱۴۵) ‌ ‌‌‌آیـین‌ بودا دین و فلسفه سراسر ِ آسیاست که

دانش نامه دین: آیین بودای میچی رن، بنیادگرایی، تفتیش عقاید، دوناتیسم، رسول، رهبانیت، کامی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۶ (از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142452 دانش نامه دین: آیین بودای میچی رن، بنیادگرایی، تفتیش عقاید، دوناتیسم، رسول، رهبانیت، کامی (۱۶ صفحه) نویسنده : شهبازی،علی نویسنده : حدادی،بهروز نویسنده : وحیدی،شهاب الدین نویسنده : پاشایی،نسترن نویسنده : لک

Top