بایگانی برچسب: بررسی سند

بررسی سند قرائت حفص از عاصم (۲۲ ص) - 1

بررسی سند قرائت حفص از عاصم (۲۲ ص) - 1

بررسی سند قرائت حفص از عاصم نویسندگان: فریده پیشوایی۱، محمدصادق یوسفی مقدم۲ فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های قرآنی، سال بیست و یکم، شماره ۱، پیاپی ۷۸، ص ۱۰۶ ـ۱۲۷   ۱ طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم ۲ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی   دانلود مقاله به فرمت pdf   چکیده شهرت و

بررسی سندی زیارت عاشورا - 1

نویسنده: قربانی مقدم، محمد؛ بهار و تابستان ۱۳۹۵ – شماره ۱۵ علمی-پژوهشی/ISC(24 صفحه – از ۷۷ تا ۱۰۰) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/1122834?userAccept=False کلید واژه ها: بررسی سند، زیارت عاشورا، شیعه مقالات زیر را هم بخوانید بررسی اعتبار معجزه گاه های منسوب به امام علی علیه السلام در عراق – 1 بررسی سند قرائت حفص از عاصم (۲۲ ص)

بررسی سندی زیارت عاشورا - 1

چکیده : زیارت عاشورا چهار طریق اصلی دارد که سه مورد از آن به امام محمدباقرR و دیگری به امام صادقR می‌رسد. دو طریق در کتاب مصباح المتجهد از شیخ طوسی و دو طریق دیگر در کتاب کامل الزیارات ابن قولویه نقل شده است. اگر کسی بتواند مبنای رجالی معروف در مورد راویان احادیث کتاب

Top