بایگانی برچسب: ایمان

عقلانیت و علم معیار تمایز معنویت در اسلام از معنویت در سایر مکاتب - 1

نویسنده محمدرسول آهنگران* دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران پردیس فارابی چکیده چکیده در مکاتب بشری و ادیان تحریف‌شده تصور این است که آنچه نیاز بشری را تشکیل می‌دهد، اصل داشتن اعتقاد به معنویت است. از این منظر، اصل چنین نیازی را نمی‌توان مورد انکار قرار داد و بر این اساس، صاحب‌نظران به‌ویژه روانشناسان، بر ضرورت

بررسی حدیث «حب الوطن من الایمان» - 1

مرتضی رحیمی استادیار چکیده:   (۱۷۷۳ مشاهده) وطن از دیرباز مورد توجه بوده، در اسلام از طریق آیات و روایات از وطن و دوست داشتن آن سخن گفته شده است، از جمله عبارت معروف «حب الوطن من الایمان» منقول از پیامبر(ع) است. این عبارت توجه دانشمندان اسلامی را به خود جلب کرده است، مشکل حل

مسئله ایمان و شک از دیدگاه پل تیلیش - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۷۹ – شماره ۷ (از صفحه ۴۵ تا ۵۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110202 مسئله ایمان و شک از دیدگاه پل تیلیش (۱۴ صفحه) نویسنده : موحدیان عطار،علی هفت آسمان » پاییز ۱۳۷۹ – شماره ۷ (صفحه ۴۵) ‌ ‌‌‌مـقدمه‌ پل تیلیش(۱) در آخرین سال‌های قرن

بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم » - 1

مقاله ۳، دوره ۴۲، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۳۹-۵۹  نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان منوچهر اکبری۱ ؛ علی اکبر رضادوست ۲ ۱استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ۲دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران چکیده آدمی به‌عنوان موجودی فهیم، مدام با موضوع فهم سر و کار دارد و هر کُنش

ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه - 1

نویسنده: میرحسینی، سید احمد؛ رضایی، حسن؛ پاییز و زمستان ۱۳۸۹، سال ششم- شماره ۸(۱۷ صفحه – از ۱۴۵ تا ۱۶۱) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/978931?userAccept=False

سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران - 1

نویسنده: دانش پژوه، مصطفی؛ زمستان ۱۳۹۲، دوره ۹ – شماره ۴ علمی-پژوهشی(۱۶ صفحه – از ۱ تا ۱۶) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/1065309?userAccept=False

نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول - 1

چکیده : برخی روایات اسلامی، زنان را نواقص العقول توصیف کردهاند، این روایات با برداشتها و برخوردهای متعددی مواجه شده است، وموجب برانگیختن جدالی درعرصههای علمی شدهاند؛ و نوشته های متعددی، در قالب های مختلف پیرامون این موضوع نوشته شده است. در مجموع سه برخورد با این روایات میبینیم؛ برخی منکر صدور آنها شدهاند، عدهای

چیستی نظریه ایمان از دیدگاه امام صادق - 1

چکیده : چیستی ایمان یکی از مهم ترین مسائل مورد اختلافی بود که فرق کلامی و سیاسی قرن اول و آغاز قرن دوم هجری در قالب مکاتب فکری به بحث درباره آن پرداختند. این مسئله یکی از ریشه ای ترین مسائل اختلافی فرقه های خوارج، مرجئه و شیعه است. امام صادق با تعریف اسلام و

ارزشمندی عمل در ترازوی ایمان از منظر اسلام و مسیحیت با تأکید بر علّامه طباطبائی و جان هیک و توماس آکوئیناس - 1

ضمیمه اندازه ۱٫pdf ۵۰۷٫۲۹ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال سوم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۱، ص ۷ ـ ۲۸ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012 جواد اکبری‌مطلق* / محمدعلی شمالی** چکیده گرچه ابتدا موضوع همراهی ایمان و عمل صالح امری بدیهی به نظر می‌رسد، ولی این همراهی، رابطه‌ای از نوع سهل ممتنع است. لزوم صلاحیت عمل

الهیات لیبرال

الاهیات لیبرال؛ تلاشی در جهت بازسازی ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرن - 1

ضمیمه اندازه ۴٫pdf ۴۴۵٫۰۷ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱، ص ۶۵ ـ ۸۴ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012 سیدعلی حسنی* چکیده الاهیات لیبرال یکی از مهم‌ترین مکاتب الاهیاتی است که در قرن نوزده میلادی در مسیحیت پروتستان ظهور کرده است. این مکتب الاهیاتی به علت ویژگی‌ها و دستاوردهای خاص

Top