بایگانی برچسب: اوستا

درباره زبان پهلوی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (از صفحه ۷۹ تا ۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110234 درباره زبان پهلوی (۱۰ صفحه) نویسنده : خان بلوکی،سپیده هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (صفحه ۷۹) ‌ ‌‌‌نـوشتن‌ درباره زبان پهلوی، بدون دستمایه قراردادنِ پژوهش‌هایی که بزرگانِ ادب و

برررسی واژه garəmo. Skarana در وندیداد - 1

مقاله ۴، دوره ۷، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۶۵-۶۸  نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده جواد لطفی نوذری دانش‌جوی دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده وندیداد یکی از بخش‌های پنج‌گانه اوستای موجود است. برخی از واژه‌های وندیداد تنها یک بار در اوستا بکار

کیش زرتشت - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۲ (از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110296 کیش زرتشت (۱۴ صفحه) نویسنده : مری بویس، مترجم : فرهودی،مصطفی هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۲ (صفحه ۱۹۳) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ این نوشتار بخشی است از مقاله کیش زرتشت نوشته

بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی (۵۶ص) - 1

بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۶ – شماره ۳۵ (از صفحه ۷۹ تا ۱۳۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/345448 بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی (۵۶ صفحه) نویسنده : آقایی،سید مجتبی چکیده پژوهش های تطبیقی درباره دو دین اسلام و زرتشت، کاری است

معنای توحید زرتشتی (۳۴ص) - 1

معنای توحید زرتشتی آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۷ – شماره ۳۹ (از صفحه ۴۵ تا ۷۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449391 عنوان مقاله: مقالات: معنای توحید زرتشتی (۳۴ صفحه) نویسنده : آقایی، سید مجتبی چکیده : کلمات کلیدی : هفت آسمان » شماره ۳۹ (صفحه ۴۵) ‌ ‌‌‌مـقالات‌ هفت

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری - 1

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری   آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۷ – شماره ۳۹ (از صفحه ۱۷ تا ۴۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449390 عنوان مقاله: گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری (۲۸ صفحه)

وایوپرستی بر مبنای رام یشت - 1

نویسنده: باقری،معصومه؛ رستگاری نژاد،سحر؛ پاییز ۱۳۹۲، سال پانزدهم- شماره ۵۹(۲۲ صفحه – از ۵۷ تا ۷۸) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033546/%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%b4%d8%aa

منجی باوری در گات های زرتشت: همه – سودرسانندگی اشاباوران - 1

چکیده:فهم نظریه نجات و منجی در آیین زرتشتی و به خصوص در گات های زرتشت، از جمله موضوعاتی است که اوستاشناسان و زرتشت شناسان را همچنان به خود مشغول داشته است. فهم رایج آن است که گرچه باور به آمدن رهاننده یا رهانندگان آخرالزمانی بیشتر ساخته و پرداخته دوره های متاخر مربوط به اوستای جدید

ضمیر ناخودآگاه در سروده های زرتشت - 1

چکیده: در این مقاله با استناد به بندهای مختلف گاهان، کوشش می شود به درک هر چه بیشتر زبان آهنگین زردشت و این که آیا این زبان نمادین است یا خیر، بپردازیم. اگر این زبان، رمزی است، به واقع رمزگرایی، کوشش برای رخنه در فراسوی جهان تصورات درونی و بیرونی انسان است و پی بردن

نظری به کتاب رازوری در آیین زرتشت - 1

چکیده:در این مقاله دو مقاله از دو دانشمند ایران شناس، جیمز راسل و شائول شاکد که در زمینه عرفان ایرانی آرای قابل توجهی عرضه داشته اند، بررسی شده است. نکات مهم آن دو مقاله ذکر شده و بعضی ملاحظات دیگر هم از طرف نویسنده مقاله درباره آرای آن دانشمندان طرح گردیده است. حاصل کلام این

Top