بایگانی برچسب: اهل حدیث

اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی - 1

کامران ایزدی مبارکه ، سیدمحمدهادی گرامی دانشیار دانشگاه امام صادق چکیده:   (۳۲۳۹ مشاهده) در این مقاله، کاربردهای گوناگون اصطلاح «اخباری» در گذر زمان بررسی شده است. مفهوم آغازین اصطلاح «اخباری» تا سده ششم، قصه‌پرداز یا تاریخ‌نویس بود. پس از سده ششم، «اخباری» علاوه بر مفهوم پیشین، در مفهومی نزدیک به حدیث‌گرایی به کار رفت.

مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه – علی امیرخانی[۱] - 1

چکیده درگیری های علمی و عملی اهل حدیث با امامیان بغداد در دوران غیبت، روند صعودی و افزایشی داشته است. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با افزایش تکاپوی اجتماعی و علمی امامیان در اواخر سدۀ سوم و اوایل سدۀ چهارم، اهل حدیث (حنبلیان) آشوب های اجتماعی را علیه شیعیان ایجاد کردند. پس از

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه - 1

چکیده : یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حدیث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها، سکوت اختیار میکردند. امام رض(ع)در مواجهه با

نقد و بررسی نظریۀ گلدتسیهر دربارۀ تقدم نقد سند حدیث بر نقد متن - 1

چکیده : ایگناتس گلدتسیهر، از مشهورترین خاورشناسان غربی، معتقد است که روش مسلمانان در نقد روایات عمدتاً محدود به نقد إسناد حدیث بود و داوری دربارۀ ارزش محتوای روایات نیز به صحت إسناد بستگی داشت. پس از گلدتسیهر نیز، برخی از خاورشناسان به نتایجی مشابه دست یافتند و نظریات او را تأیید کردند. محققان مسلمان

Top