بایگانی برچسب: الهام

گونه های مکاشکفه خداوند در الاهیات مسیحی - 1

گونه های مکاشکفه خداوند در الاهیات مسیحی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۸ – شماره ۴۴ (از صفحه ۶۵ تا ۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/629958 عنوان مقاله: گونه های مکاشکفه خداوند در الاهیات مسیحی (۲۴ صفحه) نویسنده : حقانی فضل، محمد چکیده : از نظر الاهیات مسیحی، خدا پنهان است و دست‌نایافتنی و انسان نیز ناتوان

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم - 1

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم چکیده وحی الهی، یکی از منابع مهم ادیان و آیین های مختلف جهان می باشد. آئین ﺳﻴﻜْﻬ  نیز بر این موضوع تأکید داشته و با مفهوم شبد از وحی سخن گفته است. با وجود این مطالب، وحی در قرآن کریم و

عوامل و معیارهای قانونی سازی عهد جدید - 1

چکیده مسیحیان اولیه جز کتاب مقدس یهودی، کتاب مقدس دیگری نداشتند. رسولان و آبای رسول، برای تبیین سیره حضرت عیسی و باورهای اولیه مسیحی، دست به نگارش زدند. هرچند آنان این نوشته ها را به عنوان متن مقدس ننوشتند، اما به مرور اعتبار و قداست پیدا کردند. اختلاف نظر در برخی نوشته ها و ظهور

ادبیات مکاشفه ای در یهودیت

نقد و بررسی ادبیات مکاشفه‌ای در آیین یهود(۱۶ص) - 1

معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۸۳ ـ ۱۱۵ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 نقد و بررسی ادبیات مکاشفه‌ای در آیین یهود چکیده بحث «آینده» و مباحث مربوط به آن، به ویژه فرجام‌شناسی و آخرالزمان در آیین یهود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با نگاهی به مکاشفه انبیای یهود در

Top