بایگانی برچسب: اسناد

نقد و ارزیابی کتاب«الفتوح» بارویکرد به‌ حادثه‌ کربلا‌ - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: تاریخ اسلام در آینه پژوهش » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۲۳ (از صفحه ۳۵ تا ۶۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/583883 نقد و ارزیابی کتاب «الفتوح» با رویکرد به حادثه کربلا (۳۲ صفحه) ناقد : توحیدی،محمد علی ناقد : صفری فروشانی،نعمت الله چکیده با کنکاش در منابع تراجم‌نگاری و کتاب‌شناسی‌

اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام (۱۷ص) - 1

چکیده : آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل ماجرا در البهالی منابع کمرنگ گردد؛ بنابراین، نیازمند کاوشی جدی است تا با آسیب شناسی احادیث

جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن (۱۶ص) - 1

چکیده : کاستی خرد زنان، گمانه ای است که از دیرباز در متون اسلامی و دیدگاه های عالمان اسلامی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در ارزشگذاری شخصیت زن در جهان اسلام به دنبال داشته است. ریشۀ این نگره، تنها در روایات فریقین قابل ردیابی است، زیرا قرآن در این مسئله ساکت

متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت - 1

چکیده : حدیث ثقلین از روایات مشهور و منقول از پیامبر(ع) است که همواره مورد توجه مسلمانان و تفسیر محققان و متکلمان شیعه و اهل سنت بوده و با عبارات متفاوتی نقل شده است. در این پژوهش، از سویی با استفاده از اسناد روایات، عبارتی از این حدیث که در کتب شیعه متواتر است، انتخاب

Top