بایگانی برچسب: ارتدوکس

دانلود کتاب: جستارهایی در مسیحیت(۱۸۰ص) - 1

دانلود کتاب: جستارهایی در مسیحیت(۱۸۰ص) - 1

کتاب جستارهایی در مسیحیت در حقیقت درسنامه مسیحیت شناسی در دوره های کوتاه مدت آشنایی با مسیحیت می باشد. برخی شاگردان عزیز نسبت به منابع و نگارش مستندات مطالبی که در کلاس ها سریع مطرح می شود، متنی را مطالبه می کنند که سر فرصت بتوانند به آنچه گفته شده مراجعه نمایند و مطالب را

دانش نامه دین: ارتدوکس شرقی، تقدیر، کتاب مقدس، موعظه سرکوه، تیان، فرمانروای آسمان - 1

دانش نامه دین: ارتدوکس شرقی، تقدیر، کتاب مقدس، موعظه سرکوه، تیان، فرمانروای آسمان   آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۴ (از صفحه ۲۴۷ تا ۲۶۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142438 دانش نامه دین: ارتدوکس شرقی، تقدیر، کتاب مقدس، موعظه سرکوه، تیان، فرمانروای آسمان (۱۶ صفحه) نویسنده : رستمیان،محمد

مسیحیت شرقی؛ کلیساها، آموزه ها و آیین های مقدس - 1

مسیحیت شرقی؛ کلیساها، آموزه ها و آیین های مقدس   آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (از صفحه ۹۳ تا ۱۱۴)   مسیحیت شرقی؛ کلیساها، آموزه ها و آیین های مقدس (۲۲ صفحه) نویسنده : کالیستوس ویر، مترجم : بخشنده،حمید هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ –

بستر‌های شکل‌گیری صهیونیسم - 1

، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۱۵ ـ ۱۳۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 مرتضی صانعی* چکیده یهودیت دارای تاریخ پرفراز و نشیب و پر تنش و چالش بوده است. عصر جدید نیز از این قاعده مستثنا نبوده و گویای مباحث سرنوشت‌سازی است که نه تنها به کلیت دین یهودی گره خورده

Top