بایگانی برچسب: ادبیات تطبیقی

افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سده نوزدهم) - 1

فسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سده نوزدهم) مقاله ۱۰، دوره ۳، شماره ۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۶، صفحه ۱۸۷-۲۰۰   نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده فرشته ناصری دانش‌جوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن. چکیده در این مقاله سعی بر آن بوده است تا

Top