بایگانی برچسب: آخر الزمان

منجی‌گرایی فیلسوفانه زمینی و قدسی؛فردریش نیچه و احمد فردید - 1

منجی‌گرایی فیلسوفانه زمینی و قدسی؛فردریش نیچه و احمد فردید - 1

چکیده در این نوشتار، ‍«ابرمرد» نیچه و «انسان آرمانی» سیّداحمد فردید بررسی و مقایسه شده است تا وجوه افتراق و اشتراک آن‌ها هویدا شود. هر دو فیلسوف، رویکردی نو و بدیع به «انسان آرمانی» دارند. نیچه، از مطرح‌ترین فیلسوفان معاصر غرب در ایران و فردید، اولین فیلسوف مدرن در ایران است. «ابرمرد» و «انسان آرمانی»،

غلبۀ نهایی اسلام بر ادیان(۱۰ص) - 1

چکیده در قرآن کریم، سه آیۀ شریفه با تعبیری مشترک از ارادۀ الهی مبنی بر غلبۀ اسلام بر سایر ادیان خبر می‌دهند. با توجه به سیاق آیات، وعدۀ مزبور به‌طور ویژه ناظر بر مغلوبیت نهایی دو دین محرّف یهود و مسیحیت است. بنا بر روایات فریقین، تحقق این وعدۀ الهی به دست مبارک امام مهدی(عج)و

آخر الزمان و آرماگدون در یهودیت و مسیحیت

آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحیت - 1

معرفت ادیان،‌ سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۸۹، ص ۶۷ ـ ۹۶ ۱) آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحی a) چکیده شوق آگاهی از سرنوشت، در سرشت آدمی نهاده شده است. با نگرشی کوتاه به تاریخ زندگی بشر درمی‌یابیم یکی از دغدغه‏های همیشگی انسان، چگونگی فرارسیدن پایان این جهان و حیات پس از

Top