بایگانی برچسب: آخرالزمان

مسیحیت اسرائیلی: بررسی ظهور و گسترش مورمونیسم - 1

نویسندگان مجید توسلی رکن‌آبادی۱؛ زهره سعیدی ۲ ۱استادیارعلوم سیاسی،علوم‌و تحقیقات ۲مربی‌پژوهشکدهمطالعات‌راهبردی‌فرهنگ چکیده چکیده مورمونیسم فرقه‌ای مسیحی است که در قرن نوزدهم در امریکا پا به عرصه ظهور گذاشت. رشد چشم‌گیر آن در امریکا و اروپا و انتظار جهانی شدن آن از منظر برخی جامعه‌شناسان شناخت آن را ضروری می‌سازد. لذا این مقاله به معرفی و

بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین(۴۰ص) - 1

چکیده : نوشتار پیش رو با عنوان بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین، در صدد پژوهش و پاسخ این سؤال است که یمانی در روایات چگونه تصویر شده و موارد مشترک و مفترقات روایات فریقین درخصوص یمانی کدام است؟ این مقال به شیوۀ کتابخانه‌ای، اهم مباحث روایات را به صورت تطبیقی بررسی نموده و

افسانه دجّال (ضد مسیح): شخصیت بخشی به نیروی شر در سنت اسلامی - 1

عنوان مقاله: افسانه دجّال (ضد مسیح): شخصیت بخشی به نیروی شر در سنت اسلامی (۲۲ صفحه) آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » تابستان ۱۳۹۰ ، سال سیزدهم – شماره ۵۰ (از صفحه ۲۷ تا ۴۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981418 نویسنده : ساریتوپرک،زکی مترجم : شرفایی مرغکی،محسن مترجم : عبدی،ولی چکیده :

مؤلفه‌های مدیریت آرمانی دولت جهانی موعود - 1

چکیده مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در ادیان مطرح است. آخرالزمان و عصر ظهور، یکی از ابعاد ناشناخته در نظام ارزشی مدیریت است. حکومت و دولت موعود و مؤلفه‌های آن در آخرالزمان، از مباحث مهم نظام اسلامی به‌ویژه در مکتب

بررسی دشواره قیامت در آیین یهود و بیان آیات متناظر آن از قرآن کریم - 1

ضمیمه اندازه ۱٫pdf ۳۸۸٫۴۶ کیلو بایت سال پنجم، شماره اول، پیاپی ۱۷، زمستان ۱۳۹۲ معرفت ادیان ،فاطمه‌سعیده اقارب‌پرست / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان  agharebsaeedeh@yahoo.com اعظم پرچم / دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان  azamparcham@gmail.com دریافت: ۲۹/۹/۱۳۹۲ ـ پذیرش: ۱۱/۳/۱۳۹۳ چکیده اندیشه معاد در آیین یهود دارای تعابیر متعددی است.

Top