روش قرآن کریم در نهادینه سازی «عفاف» و «حجاب» در جامعه عصر نزول (با رویکرد ترتیب نزول) (عنوان عربی: تحلیل حول طریقه القرآن الکریم فی الحجاب و العفاف)

نویسندگان:  زاهدی عبدالرضا, امرایی ایوب, نظربیگی مریم
 
 
 
چکیده: 

چکیده فارسی:
با چینش آیات مربوط به «عفاف» و «حجاب» بر اساس روایات معتبر ترتیب نزول سور، روش قرآن در نهادینه سازی حجاب و عفاف در جامعه عصر نزول کشف می شود. قرآن کریم در اولین مراحل تعلیم خود در سوره های مکی به ایجاد نوعی بینش و معرفت بنیادی درباره این دو مفهوم و سپس به فرهنگ سازی به صورت گسترده و مستمر در نهادینه سازی حجاب و عفاف پرداخته است. پس از آن در سال های نزول قرآن در مدینه و هنگامی که افکار عمومی برای پذیرش قوانین آماده شد با روش قانون گذاری به تشریع قوانینی درباره چگونگی التزام مسلمانان به احکام مربوط به حجاب و عفاف پرداخت.
با تحلیل روش های به کار رفته در قرآن کریم در این باره می توان به برخی از راهبردهایی که هر یک از نهادهای آموزشی، فرهنگی و قانون گذار جامعه با استمداد از آنها می توانند این دو رفتار را در جامعه نهادینه سازند پی برد.

چکیده عربی:
فی القرآن آیات الکثیره حول الحجاب والعفاف، عند الملاحظه هذه الآیات علی الاساس الروایات المعتبره فی الترتیب نزول السور یمکن ان تکشف لنا طریقه القرآن الکریم فی طرح الحجاب و العفاف فی عصر النزول، و کیف قام بایجاد نوع من المعرفه الحقیقه حول هذین المفهومین فی بدایه مراحله التعلیمیه فی السور المکیه و التثقیف و ایجاد الارضیه اللازمه هی الطریقه الثانیه للقرآن الکریم فی الطرح الحجاب والعفاف و جعله جزء الحیاه و ذلک وسیع و مستمر فی آیات ترتبط به و بشکل قصص تتکلم عن الامم السابقه و غالبا فی السور المکیه و بعضها السور المدنیه طیله نزول القرآن الکریم فی المدینه المنوره بعد ما اخذت الافکار تتقبل هذه الاطروحه الجدیده. أخذ القرآن علی عاتقه تشریع قوانین لکیفیه التزام المسلمین باحکام الحجاب و العفاف . و عند ما نحلل الطریق المستعمله فی القرآن الکریم سنعرف الاسالیب التی استفادت منه کل المراکز التعلیمیه و الثقافیه و القانونیه فی المجتمع فی طرحه و جعله عاده سائده بین الناس.

 
کلید واژه: حجاب، عفاف، قرآن کریم، روش نهادینه سازی، ترتیب نزول، جامعه (کلید واژه عربی: الحجاب، العفاف، القرآن الکریم، طریقه جعله عاده سائده، ترتیب النزول، المجتمع)
 http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF-V.GIF

 

مطالب مرتبط

Top