عوامل تسهیل کننده و بازدارنده رعایت حجاب کامل توسط دانشجویان: یک مطالعه کیفی

عنوان مقاله:  عوامل تسهیل کننده و بازدارنده رعایت حجاب کامل توسط دانشجویان: یک مطالعه کیفی
 
 
نویسندگان:  آتش ‌زاده شوریده فروزان, محتشمی جمیله, عبدالجباری مرتضی*, کرمخانی مرضیه
 
 * گروه معارف، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 

کلید واژه: عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده، رعایت حجاب کامل، دانشجو، رویکرد کیفی، نظریه پایه

http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF-V.GIF

 

Top