جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه؛ بررسی و مقایسه

جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه؛ بررسی و مقایسه

چکیده

این پژوهش با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه و واکاوی تفاوت‌ و تشابه آن دو تدوین یافته است. در کلیسای کاتولیک، کلیسا خانه خدا و مکان برگزاری آیین‌های عبادی است. کلیسا‌ها، صومعه‌ها و اماکن زیارتی، مکانی مناسب برای پیوند انسان با خداست. در تشیع نیز، ساخت بنا و زیارتگاه  بر مقابر اولیای الهی مورد تأکید قرار گر فته و مؤمنان با واسطه دانستن اولیای الهی در شفاعت و توسل به آنان، آنان را واسطه فیض می‌دانند. شیعه و آیین کاتولیک، هر دو تلاش دارند تا نگاه پیروان خود را در زیارت، از ظاهر به درون برده و نوعی سلوک عارفانه به آنان تعلیم دهند. در هر دو آیین، اصل بر عدم دلبستگی به دنیا و جست‌وجوی جهان باقی است. تفاوت اصلی مفهوم زائرگونه به سوی شهر آسمانی اورشلیم در کاتولیک، با مفهوم آن در شیعه در این است که در مسیحیت کاتولیک، زیارت به معنای زندگی غریبانه در زمین، ریشه در باورهایی مانند گناه اولیه، صلیب مسیح و عروج اورشلیم به آسمان دارد، اما در شیعه چنین دکترینی پذیرفته نیست.

کلیدواژه‌ها: زیارت، کاتولیک، شیعه، سفر زائرگونه، زائر.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/252

معرفت ادیان ،سال هفتم، شماره اول، پیاپی ۲۵، زمستان ۱۳۹۴

محمد فولادی / استادیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                              Fooladi@iki.ac.ir

محمدجواد نوروزی / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم           m.javadnorouzi@yahoo.com

دریافت: ۳۱/۸/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۲۰/۰۱/۱۳۹۵

پیوند کمکی برای دانلود:‌

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1395/07/14/13950714000835.pdf

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

یک نظر

  1. سید علی ۰۵ تیر ۱۳۹۵۰۵ تیر ۱۳۹۵ گفته:

    چه جالب. نمی دونستم که کاتولیک ها هم مثل شیعه ها به زیارت اعتقاد دارند. اون وقت اماکن زیارتیشون کجاس؟

Top