معرفی کتاب :سیره نبوی، منطق عملی

نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی

انتشارات: دریا

تعداد صفحات: ۲۷۲۴

زمان تخمینی مطالعه: ۱۳۶ ساعت

معرفی: از دیگر کتب مفید در بیان سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) کتاب «سیره نبوی، منطق عملی» است که توسط مصطفی دلشاد تهرانی در چهار جلد به رشته تحریر درآمده است. در جلد اول این کتاب که بیشتر ناظر بر ابعاد فردی زندگی پیامبر خاتم (ص) است، دو بخش مهم وجود دارد: در بخش ابتدایی کتاب به اهمیت و جایگاه الگوگیری و شناخت سیره و روش می پردازد؛ سپس در بخش دوم وارد زندگی فردی پیامبر اعظم (ص) شده و آن را از منظر روایات بسیاری معرفی می نماید.

نویسنده در جلد دوم به سیره اجتماعی ایشان پرداخته و در جلد سوم سیره مدیریتی آن حضرت را بررسی نموده است. جلد چهارم این مجموعه نیز به سیره خانوادگی رسول اکرم (ص) اختصاص یافته و خلاصه هر چهار جلد توسط همین ناشر به چاپ رسیده است. همچنین «گزیده کتاب سیره نبوی، منطق عملی» در یک جلد منتشر گردیده است.

مطالعۀ آنلاین و دانلود فایل PDF  کتاب (غیر رایگان):

goo.gl/GMWSLB

خرید اینترنتی:

سایت ناشر (در قسمت کتاب ها، «سیره نبوی» را جستجو کنید) :

www.darya-pub.com

آدینه بوک:

goo.gl/aA4Zup

متن کتاب در نرم افزارهای نور:

goo.gl/a2V7av

مطالب مرتبط

Top