الاهیات لیبرال؛ تلاشی در جهت بازسازی ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرن

الهیات لیبرال
ضمیمه اندازه
۴٫pdf ۴۴۵٫۰۷ کیلو بایت

معرفت ادیان ،سال سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱، ص ۶۵ ـ ۸۴
Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

سیدعلی حسنی*

چکیده
الاهیات لیبرال یکی از مهم‌ترین مکاتب الاهیاتی است که در قرن نوزده میلادی در مسیحیت پروتستان ظهور کرده است. این مکتب الاهیاتی به علت ویژگی‌ها و دستاوردهای خاص خود، تأثیرات بسیار گسترده‌ای در الاهیات مسیحی در مغرب‌زمین در قرون اخیر داشته است. بر این اساس، واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری این مکتب، ما را در فهم بهتر و عمیق‌تر تحولات دینی و الاهیات مسیحی کمک می‌کند.
این پژوهش، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، به مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این مکتب، یعنی دانش مدرن می‌پردازد و با بیان عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری آن، ویژگی‌ها و تأثیرات روشنگری بر الاهیات مسیحی، به ریشه‌های الاهیات لیبرال می‌پردازد. یافته پژوهش حکایت از این دارد که الاهیات لیبرال، پاسخی به دانش مدرن، همراه با دست برداشتن از برخی از آموزه‌ها از جانب کلیسای پروتستان بود.
کلیدواژه‌ها: کلیسای پروتستان، الاهیات مسیحی، الاهیات لیبرال، عصر روشنگری، خردگرایی، دانش مدرن.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/105

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top