مطالب موضوع سیر زرتشت

نگاهی به انسان‌شناسی زرتشت و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن (۱۷ص) - 5

نگاهی به انسان‌شناسی زرتشت و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن (۱۷ص) - 5

ضمیمه اندازه ۷٫pdf ۳۶۵٫۴۱ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال پنجم، شماره دوم، پیاپی ۱۸، بهار ۱۳۹۳ ? شیدا ریاضی هروی / کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز                  Sriazi.heravi@yahoo.com بابک شمشیری / دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز                bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir دریافت: ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ـ پذیرش: ۲۲/۲/۱۳۹۳ چکیده انسان‌شناسی، پس از خداشناسی محوری‌ترین مسئله

غایت هستی در دین زرتشت و مقایسه آن با آموزه‌های قرآنی (۱۸ص) - 4

ضمیمه اندازه ۴٫pdf ۳۴۸٫۳ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۱۴، بهار ۱۳۹۲، ص ۵۵ ـ ۷۲ فاطمه شیرزاد راد جلالی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج f_shirzadejalali@yahoo.com  سوسن آل‌رسول / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج s_alerasoul@kiau.ac.ir دریافت: ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۲ ـ پذیرش: ۱۵/ ۱۱/

ثنوی‌گری در آیین گنوسی و نقد آن (۲۶ص) - 3

معرفت ادیان، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۵۷ ـ ۸۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 مصطفی آزادیان* چکیده:این مقاله به اجمال به بیان ثنوی‌گریِ آیین گنوسی می‌پردازد. گنوسیس نوعی معرفت و شناخت باطنی است که به ادعای ایشان، از طریق آن می‌توان از جهان مادی و شرّ نجات یافت و به عالم

حجاب در یهودیت

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت - 2

معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۳۸ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت چکیده براساس جهان‏بینی ادیان الاهی، انسان خلیفه خداوند و مرکز و محور جهان هستی است. وی عهده‌دار رسالت کسب معرفت، تهذیب نفس و اصلاح جامعه است. و

زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ (۲۴ص) - 1

معرفت ادیان، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۳ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ چکیده آیین زردشت، در طول تاریخ با فرازونشیب‌های فراوانی رو به رو شده و در این مسیر، تجربیات گوناگونی را از سر گذرانده است. این آیین، ابهامات فراوانی را با خود به همراه

Top