مطالب موضوع معنویت و عرفان

گذری بر آیین اکنکار (۵۱ص) - 87

گذری بر آیین اکنکار نویسنده: پروین کاظم زاده کتاب نقد، سال دهم، تابستان و پاییز ۱۳۸۷، شماره ۴۷ و ۴۸، ص ۲۹۵ ـ ۳۴۲   دانلود مقاله به فرمت pdf   چکیده پس از رنسانس، حس دین گریزی رو به فزونی گذاشت و چهره دین و معنویت به خاموشی گرایید. این مساله در جهان غرب

نقش رؤیا در تشخیص بیماری از دیدگاه بوعلی سینا و سایر حکمای طب سنتی ایران (۱۴ ص) - 87

نقش رؤیا در تشخیص بیماری از دیدگاه بوعلی سینا و سایر حکمای طب سنتی ایران نویسندگان: مینا موحد، اسماعیل ناظم، علیرضا نیکبخت، فرامرز فلاح، محمود مصدق، فرزانه غفاری، اشرف الدین گوشه‌گیر، محمد باقر مینایی، حسن نامدار، الهام عمارتکار، رسول چوپانی فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ پزشکی، سال سوم، شماره هفتم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۹۵-۱۰۸ http://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/12235

نگاهی نو به فضیلت های اخلاقی در کتاب کافی - 87

چکیده : «فضیلتهای اخلاقی» از اصطلاحات ریشه دار در فلسفۀ یونان و به معنای کمالاتی وجودی است که درجۀ انسانیت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزشگذاری رفتارهای او ایجاد میکند. در این پژوهش تلاش شده است، فضیلت های اصلی اخلاقی از نگاه پیشوایان اسلام شناسایی و معرفی شود. بدین منظور، پس از ریشهیابی این

مدل «احسان – سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی - 87

نویسنده : عباس پسندیده چکیده : احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد نظریۀ محبت در اسلام بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت موجب بهبود روابط می شود همچنین سپاسگزاری از سویی دربارۀ دوستان موجب افزایش رضامندی

نقد نظریه تباین دین و معنویت - 86

، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۱۵ ـ ۱۳۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 عبداله محمدی* چکیده نسبت میان معنویت و دین، یکی از مهم‌ترین مباحث قابل طرح در حوزه فلسفه دین و معنویت‌پژوهی است. تنوع در انگیزه‌ها و رویکردها در بررسی مفهوم معنویت، سبب ارائه تفاسیر متفاوت در حقیقت آن و

عرفان و تصوّف در اندیشه استاد مطهری (۱) و (۲) - 85

مطالب شامل : مقدمه، علل پیدایش تفرّقات و تفرّعات در اسلام، فرقههء ناجیه، پیدایش شاخه‏های علوم اسلامی، عرفان و تصوّف، تفاوت نگرش فقهی و عرفانی ، نظریه‏ها درباره عرفان و تصوّف بنام خدا مقدمه با مطالعه در تاریخ اسلام و بررسی فرازها و فرودها و پیچیدگیهایی آن از جوانب مختلف، به این حقیقت خواهیم رسید

معرفی کتاب :داستانها و پندها - 85

محمدی اشتهاردی ، محمد         داستانها و پندها جلد ۱ گردآورى و تنظیم: مصطفى زمانى وجدانى فهرست عناوین مقدمه ۱ درسى از ششمین امام (ع) ۱ کلید نجات ۲ عذاب دروغگو ۲ خداشناسى کودک ۲ خداشناسى پیرزن ۲ جنایت یک پدر ۳ نامه محبت آمیز ۳ دنیاى شگفت انگیز آفریده ها ۴

معرفی کتاب :اسلام‌ ومحرمات‌ جنسی‌ - 85

      اسلام‌ ومحرمات‌ جنسی‌ محمد تقی‌ صرفی‌ فهرست عناوین      غریزه‌ جنسی‌ ۱      علت‌ وجود غریزه‌ جنسی‌ در انسان‌ ۲      پیشینه‌ ازدواج‌ ۲      ارزش‌ ازدواج‌ در اسلام‌ ۲      ۱ـ زناشوئی‌ و توالد: ۲      ۲ـ زناشوئی‌ و محبت‌ : ۲      ۳ـ زناشوئی‌ و عفت‌: ۲      ۴ـ زناشوئی‌ و لباس‌: ۳      آسان‌ بودن‌ ازدواج‌ ۳      ازدواج‌

معرفی کتا ب :اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب - 85

  اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب ۱ بسم الله الرحمن الرحیم ۲ ۳ اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى ۴ اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب اثر متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى چاپ هفتم : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ تعداد : ۱۰۰۰۰ نسخه لیتوگرافى , چاپ و

معرفی کتاب ،رمز پیروزی مردان بزرگ - 85

    رمز پیروزی مردان بزرگ به کوشش : آیه الله جعفر سبحانی فهرست مطالب فهرست عناوین مقدمه ۲ عوامل حقیقى کامیابى :۱- کار در خور ذوق و استعداد ۳ عوامل حقیقى کامیابى :۲- کار و کوشش و فعالیت ۶ عوامل حقیقى کامیابى :۳- ایمان به هدف ۹ عوامل حقیقى کامیابى :۴- استقامت و پشکار

Top