مطالب موضوع معنویت و عرفان

جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث - 88

سید حس سید حسن اسلامی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب چکیده: (۱۶۲۶۱ مشاهده) احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت دقیق او

جایگاه معنویت و تجارب اوج از دیدگاه آبراهام مزلو - 87

نویسندگان حسین حیدری ۱؛ جواد روحانی رصاف۲؛ خدیجه کاردوست۳ ۱استادیار گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان ۲عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ۳کارشناس ارشد ادیان و عرفان دانشگاه کاشان چکیده آبراهام مزلو (۱۹۷۰- ۱۹۰۸م) را مبدع و رهبر معنوی مکتب روان‌شناسی انسان‌گرایانه به‌شمار آورده‌اند. هرچند بسیاری از پژوهندگان به بحث

نقد و بررسی بهره‌گیری از استخاره، معجزه و خواب در ادله مدعی یمانی بصری - 87

نقد و بررسی بهره‌گیری از استخاره، معجزه و خواب در ادله مدعی یمانی بصری نویسندگان:  محمد شهبازیان، مهدی یوسفیان فصلنامه علمی – ترویجی انتظار موعود، سال دوازدهم، شماره ۳۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۱۳۹ – ۱۶۹   دانلود مقاله به فرمت pdf    یکی از مدعیان معاصر ،به نام احمد بن اسماعیل بصری،ادعاهایی مانند : یمانی 

بررسی ماهیت خواب و رؤیا در متون و منابع اسلامی – قسمت دوم (۱۰ ص) - 87

بررسی ماهیت خواب و رؤیا در متون و منابع اسلامی (قسمت دوم)   حکیمه خیری مجله شمیم یاس، بهمن ۱۳۸۴، شماره ۳۵   دانلود مقاله به فرمت pdf   فواید رؤیا ۱٫ آرامش روانی بشر، موجودی زیاده طلب است که خواسته های او بسیار نامحدود است و چون مرزهای موجود در بیداری، در رؤیاها برداشته

بررسی ماهیت خواب و رؤیا در متون و منابع اسلامی – قسمت اول (۹ ص) - 87

بررسی ماهیت خواب و رؤیا در متون و منابع اسلامی (قسمت اول)   حکیمه خیری مجله شمیم یاس، دی ۱۳۸۴، شماره ۳۴   دانلود مقاله به فرمت pdf   حقیقت خواب خواب یکی از نعمت های خداوند است که تقریبا یک سوم عمر انسان را در بر می گیرد. انسان و همه موجودات زنده برای

خواب و بیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحه در قرآن کریم (۸ ص) - 87

خواب و بیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحه در قرآن کریم ابوالحسن بختیاری دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۹۴، ص ۸۷ ـ ۹۴   دانلود مقاله به فرمت pdf          

رؤیا از منظر ملاصدرا و روانکاوی فروید (۱۲ ص) - 87

رؤیا از منظر ملاصدرا و روانکاوی فروید   جلال پیکانی دوفصلنامه علمی – پژوهشی حکمت صدرایی، سال چهارم، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ص ۱۹ ـ ۳۰   دانلود مقاله به فرمت pdf   چکیده زیگموند فروید رؤیا را محصول امیال سرکوب‌شده انسان می‌داند که تا ضمیر ناخودآگاه پس رانده شده‌اند، ولی در رؤیا

بررسی زیارتگاه های مبتنی بر رؤیا در مصر و شام (۱۶ ص) - 87

بررسی زیارتگاه های مبتنی بر رؤیا در مصر و شام   احمد خامه یار* تاریخ در آینه پژوهش، سال نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، شماره ۱ (پیاپی ۳۲)، ص ۵ ـ ۲۰   دانلود مقاله به فرمت pdf   چکیده زیارتگاه های مبتنی بر خواب و رؤیا از دیرباز تاکنون در مناطق مختلف اسلامی وجود

خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن سینا و ملاصدرا (۲۰ ص) - 87

خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن سینا و ملاصدرا وحیده حداد، حامد ناجی اصفهانی فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه قم (پژوهش های فلسفی – کلامی)، سال هفدهم، شماره اول، پیاپی ۶۵، پاییز ۱۳۹۴، ص ۱۱۱ ـ ۱۳۰   ۱ دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه اصفهان ۲ دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان

چیستی رؤیای صادقه (۱۲ ص) - 87

چیستی رؤیای صادقه حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی   دانلود مقاله به فرمت pdf   پرسش : منظور از «رویای صادقه» چیست؟ آیا «رویای صادقه» حقیقت دارد؟ پاسخ اجمالی: رؤیای صادقه شهودى است که در حالت خواب صورت مى گیرد؛ رویاهای صادقانه مربوط به آینده بوده و پرده از روى اسرارى بر مى دارند

Top