مطالب موضوع مذاهب مسیحی

نقش باورهای آخرالزمانی مسیحیت پنطیکاستی در حمایت از اسرائیل(۵ص) - 19

نقش باورهای آخرالزمانی مسیحیت پنطیکاستی در حمایت از اسرائیل(۵ص) - 19

چکیده جنبش پنطیکاستی از جمله جریان‌های مسیحی پروتستانتی به شمار می‌رود که رشدی سریع و جهانی داشته است. جنبش پنطیکاستی طیف وسیعی از فرقه‌ها را دربر می‌گیرد. نقطه افتراق این جنبش با دیگر گروه‌های مسیحیت سنتی تأکید بر تجربه فردی تعمید در روح‌القدس و عطایای روحانی است. پنطیکاست‌ها به لحاظ آموزه‌ای پروتستانی هستند و عقاید

نقش باورهای آخرالزمانی مسیحیت پنطیکاستی در حمایت از اسرائیل - 18

چکیده جنبش پنطیکاستی از جمله جریان‌های مسیحی پروتستانتی به شمار می‌رود که رشدی سریع و جهانی داشته است. جنبش پنطیکاستی طیف وسیعی از فرقه‌ها را دربر می‌گیرد. نقطه افتراق این جنبش با دیگر گروه‌های مسیحیت سنتی تأکید بر تجربه فردی تعمید در روح‌القدس و عطایای روحانی است. پنطیکاست‌ها به لحاظ آموزه‌ای پروتستانی هستند و عقاید

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی - 17

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی چکیده جنبش‌های نوپدید دینی (NRMs) عنوانی برای هر گروه و حرکت اجتماعی است که بعد از دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی مبتنی بر پاره‌ای تعالیم و آموزه‌های معنوی، داعیه‌دار ایده معنوی جدید و آسانی در به سعادت رساندن انسان معاصر است. نگارنده در این مقاله کوشیده تا نشان دهد که

تبشیر کاتولیک

تأملی بر رویکرد تبشیر کاتولیکی در جوامع اسلامی - 16

ضمیمه اندازه ۶٫pdf ۳۷۰٫۰۹ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۱۴، بهار ۱۳۹۲، ص ۹۷ ـ ۱۱۳ : تبشیر کاتولیکی مرتضی صانعی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) sanei@qabas.net دریافت: ۵/ ۷/ ۱۳۹۲ ـ پذیرش: ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ چکیده از زمان ظهور اسلام، مسیحیت فعالیت تبشیری خود را نسبت به

فرقه شناسی

جستاری در فرقه‌شناسی - 15

ضمیمه اندازه ۶٫pdf ۲۸۴٫۹۱ کیلو بایت معرفت ادیات ،سال سوم، شماره پاییز، ۱۳۹۱، ص ۱۰۷ ـ ۱۲۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.4, Fall 2012 ابوالفضل تاجیک* / احسان احمدی** چکیده فرقه‌ها به‌عنوان یکی از اَشکال زندگی اجتماعی انسان، همواره با پیچیدگی‌ها و رازآلودگی‌‌های خاص خود همراه بوده‌اند؛ بسته بودن فضای فرقه، عدم شفافیت قلمرو فعالیت، و

آموزه های الهی یا کلیسایی

آموزه‌های دینی مسیحیت: الهی یا کلیسایی؟ - 14

آموزه‌های دینی مسیحیت   ضمیمه اندازه ۳٫pdf ۴۳۰٫۸۵ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱، ص ۴۱ ـ ۶۴ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012 محمدحسین طاهری‌آکردی* چکیده اساس و بنیان هر دینی بر آموزه‌های دینی آن استوار است. در مسیحیت نیز وجود دگماها و اصول اعتقادات مسیحی اهمیت به‌سزایی دارد. بی‌شک

صابئین مندائی

مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» در قرآن - 13

مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» در قرآن   چکیده مقصود اصلی این پژوهش، مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» و بررسی اینکه آیا این دو اصطلاح در قرآن کریم، مفهوم واحدی دارند یا خیر؟ از آنجایی‌که جوامع و گروه‌های دینی مختلفی در عصر نزول قرآن می‌زیسته‌اند و بررسی برخی از آنان با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌روست،

مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها - 12

معرفت ادیان ، سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۸۹ ـ ۱۱۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 برای دانلود مقاله روی تصویر زیر کلیک کنید: معصومه‌سادات میرمحمدی* چکیده یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی که تاریخ به خود دیده،‌ جنگ‌های صلیبی است که نزدیک به دو قرن، بهانه قلم‌فرسایی مورّخان شده است. اینکه علّت این

آوای جنگ یا صلح در عهدین

آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید - 11

معرفت ادیان، سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۶۵ ـ ۸۸ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 محمدرضا برته* چکیده جنگ، پدیده‌ای مهم در خاطره حیات بشر است و این اهمیت وقتی دوچندان می‌شود که موضع‌گیری ادیان، زمینه‌ساز تقویت یا توقف نبردهای انسان در طول تاریخ شود. در این میان، دامنه فعالیت‌های پرفرازونشیب اجتماعیِ

عوامل انحطاط اخلاقی در نظام اخلاقی قرآن و اناجیل اربعه - 10

معرفت ادیان ،سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۵ ـ ۲۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 دل‌آرا نعمتی پیرعلی* چکیده انحطاط اخلاقی یعنی بازماندن از سیر در طریق کمال و یا خروج از آن بواسطۀ کسب رذایل اخلاقی. کمال و سعادت حقیقی مفاهیمی هستند که تعریف و تعیین مصادیق آنها وابسته به نوع

Top