مطالب موضوع سایر مذاهب

پیش‌بینی میزان انتظار فرج بر اساس امید، خوش‌بینی و منبع کنترل در دانشجویان - 5

پیش‌بینی میزان انتظار فرج بر اساس امید، خوش‌بینی و منبع کنترل در دانشجویان - 5

چکیده هدف این پژوهش، تعیین سهم هر یک از متغیرهای امید، خوش‌بینی و منبع کنترل در پیش‌بینی میزان انتظار فرج در دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری است. نمونه پژوهش، عبارت است از ۳۶۲ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان یادشده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲ که با روش

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم - 4

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم چکیده وحی الهی، یکی از منابع مهم ادیان و آیین های مختلف جهان می باشد. آئین ﺳﻴﻜْﻬ  نیز بر این موضوع تأکید داشته و با مفهوم شبد از وحی سخن گفته است. با وجود این مطالب، وحی در قرآن کریم و

تحلیلی بر ادعاهای منجی گرایانه غلام احمد قادیانی و نقش آن در پیدایش قادیانیه - 3

    چکیده یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ دستاویز بسیاری از افراد شده است، مسئله موعودباوری و ظهور منجی موعود است. کارکرد ظلم ستیزانه موعود منتظَر، برخی افراد را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از جهل افراد، مدعی منجی بودن کنند. میرزا غلام احمد قادیانی با چنین رویکردی، حدود یک قرن پیش در

نگاهی به انسان‌شناسی زرتشت و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن (۱۷ص) - 2

ضمیمه اندازه ۷٫pdf ۳۶۵٫۴۱ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال پنجم، شماره دوم، پیاپی ۱۸، بهار ۱۳۹۳ ? شیدا ریاضی هروی / کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز                  Sriazi.heravi@yahoo.com بابک شمشیری / دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز                bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir دریافت: ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ـ پذیرش: ۲۲/۲/۱۳۹۳ چکیده انسان‌شناسی، پس از خداشناسی محوری‌ترین مسئله

فرقه شناسی

جستاری در فرقه‌شناسی - 1

ضمیمه اندازه ۶٫pdf ۲۸۴٫۹۱ کیلو بایت معرفت ادیات ،سال سوم، شماره پاییز، ۱۳۹۱، ص ۱۰۷ ـ ۱۲۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.4, Fall 2012 ابوالفضل تاجیک* / احسان احمدی** چکیده فرقه‌ها به‌عنوان یکی از اَشکال زندگی اجتماعی انسان، همواره با پیچیدگی‌ها و رازآلودگی‌‌های خاص خود همراه بوده‌اند؛ بسته بودن فضای فرقه، عدم شفافیت قلمرو فعالیت، و

Top