مطالب موضوع شروتی‌

تمثیل هایی از سوره نیلوفر درباره ساختار شکنی - 5

تمثیل هایی از سوره نیلوفر درباره ساختار شکنی - 5

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » بهار ۱۳۹۰ ، سال سیزدهم – شماره ۴۹ (از صفحه ۶۷ تا ۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981408 عنوان مقاله: تمثیل هایی از سوره نیلوفر درباره ساختار شکنی (۲۲ صفحه) نویسنده : کورلس،راجر.جی. مترجم : شهبازی،علی چکیده : یکی از مسائل مهم در آیین بودا این

اخلاق مهایانه تغییر الگوهای هینه یانه - 5

اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه و تاثیر آن در نجات‌شناسی منبع: مجله پژوهش های ادیانی، مقاله ۱، دوره ۱، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۹-۲۷ نویسندگان علیرضا شجاعی عضو هیئت علمی گروه ادیان شرق پژوهشکده ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب چکیده برخی پژوهش‌گران غربی معتقدند سنت مهایانه به

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 4

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه چکیده ویشنوپورانه، یکی از هجده پورانۀ اصلی و از جمله متون اصلی فرقۀ ویشنوّه آیین هندو است. در این متن، با تلفیق اسطوره های کهن هندویی و دستاورد مکاتب مهم فلسفی هند، همچون ودانته و سَنکهیه، ساختار منسجمی از خداباوری هندویی به تصویر کشیده شده و خدایان

نجات شناسی یوگا

نقد عرفان یوگا (۱۱ص) - 3

نقد عرفان یوگا تاریخچه یوگا[۱] یا به عبارت فارسی « جوک »که از طرفی به عنوان ورزش و از طرفی دیگر به عنوان راه حقیقت مورد توجه است[۲]هر چند در کشور ما نوظهور است  اما بنا به اعتقاد هندوها سابقه طولانی ۲۰۰۰ ساله دارد. امروزه یوگا در مناطق مختلفی از جهان تعلیم داده می شود.

جهان‌بینی رگ وده، جهان بینی متناقض!(۱۴ص) - 3

میمه اندازه ۴٫pdf ۴۱۸٫۸۹ کیلو بایت سال سوم، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰، ص ۷۱ ـ ۹۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.1, Winter 2012 مصطفی آزادیان* چکیده این مقاله، جهان بینی آیین هندو را بر اساس آموزه های «رگ وده» در سه مسئله خداشناسی، جهان شناسی و چگونگی پیدایش آن، و انسان شناسی بررسی می کند. رگ

بررسی مهم‌ترین مؤلّفه‌های جهان‌بینی هندویی در متون پورانه‌ای(۱۱ص) - 2

معرفت ادیان، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۶۵ ـ ۱۸۷ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 محمدرسول ایمانی* چکیده پورانه‌ها، که در دسته‌بندی کلاسیک متون هندویی در گروه متون سْمِرتی(غیر مُنزَل) جای داده دارند، از جمله تأثیرگذارترین متون هندویی در شکل‌دهی هندسه ی فکری و نظام الاهیاتی هندوئیسم متأخر و معاصر به شمار

یوگا

جستاری در نجات‌شناسی یُگه - 1

چکیده مکتب یگه یکی از دَرشَنه‌ها، مکتب‌های فلسفی هندو، و از جمله شش مکتب راست‌باور (اَستیکه۱= هست‌گو)، است. یگه همچون سایر مکتب‌های فلسفی هندویی، یک «مکتب نجات» است. در مکتب یگه، به‌سان عموم مکتب‌های فلسفی ـ عرفانی هندو، معضل آدمی جهل و عدم تمییز میان خود حقیقی و غیر خود است: رهایی از این معضل

Top