مطالب موضوع تورات

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟ - 34

محمدکاظم شاکر ، فاطمه سادات موسوی حرمی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۲۶۷ مشاهده) خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به صورت خود آفریده است؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات - 33

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110192 توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات (۱۸ صفحه) نویسنده : حسینی (آصف)،سید حسن هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (صفحه ۱۶۵) ‌ ‌‌‌هـنگامی‌ که جرج اسمیت،(۱) دانشمند انگلیسی

قرآن کریم و بشارت های پیامبران - 30

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۶ (از صفحه ۴۷ تا ۶۲)   قرآن کریم و بشارت های پیامبران (۱۶ صفحه) نویسنده : سلیمانی،عبدالرحیم هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۶ (صفحه ۴۷) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ آیا در تورات و انجیل موجود، به پیامبر اسلام(ص) بشارت داده

احکام ۶۱۳ گانه تورات - 28

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110281 احکام ۶۱۳ گانه تورات (۲۴ صفحه) نویسنده : سلیمانی،حسین هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۳) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ بر طبق سنت حاخامی، تورات حاوی ۶۱۳ فرمان (اعم از اوامر

پژوهشى در باره بشارت‏هاى تورات و انجیل در مورد پیامبر خاتم‏ - 26

همان گونه که عنوان این پژوهش نشان می دهد، این تحقیق خبرهای تورات و انجیل در مورد پیامبری حضرت محمد(ص) را مورد بررسی قرار می دهد. طرح مسئله ظهور[۱] پى در پى پیامبران الهى از نسل حضرت ابراهیم ، از آموزه هاى تفکیک ناپذیر سه دین بزرگ ابراهیمى، یعنى اسلام ، مسیحیت و یهود به

دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش – هادی علی تقوی، محمد قندهاری، محسن فیض بخش - 25

چکیده یکی از پرسش های مربوط به آیات ۱۷: ۱۸ و ۱۷: ۲۰ از سفر پیدایش تورات، این است که آیا این آیات را می توان اشارت و بشارتی به پیامبر اسلام و دوازده امام شیعیان دانست؟ با تأملی دقیق در دعای ابراهیم برای فرزندش اسماعیل علیهما السلام  (پیدایش ۱۸: ۱۷) و نیز نحوۀ استجابت

نظریه سیاسی در تورات و تلمود - 21

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۶ (از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142447 نظریه سیاسی در تورات و تلمود (۲۰ صفحه) مترجم : شیر دل،پروین نویسنده : مکابی،حییم هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۶ (صفحه ۱۰۳) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ کتاب‌های مقدس از قدیمی‌ترین و

سیری در اندیشه های عبدالاحد داود در کتاب محمد در تورات و انجیل (و دانلود اصل کتاب) - 17

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۳۲(از صفحه ۲۳۹ تا ۲۷۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328534 سیری در اندیشه های عبدالاحد داود در کتاب محمد در تورات و انجیل (۳۸ صفحه) نویسنده : حدادی،بهروز دانلود متن کتاب محمد در تورات و انجیل دانلود متن با کیفیت کتاب محمد در

بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطا(۱۴ص) - 13

ضمیمه اندازه ۲٫pdf ۳۵۱٫۴۶ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۱۴، بهار ۱۳۹۲، ص ۲۵ ـ ۳۸ بهروز افشار / استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل Afshar.1347@yahoo.com دریافت: ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۲ ـ پذیرش: ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ چکیده این مقاله درصدد بررسی ماهیت ده فرمان و تبیین ارزش آن از نظر محققانی همچون

Top