مطالب موضوع عهدین

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟ - 51

محمدکاظم شاکر ، فاطمه سادات موسوی حرمی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۲۶۷ مشاهده) خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به صورت خود آفریده است؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

جایگاه و مدت استقرار جنین در رحم از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی - 50

نوع مقاله: علمی-پژوهشی نویسندگان شهناز رضوی* ۱؛ محمدهادی امین ناجی۲؛ زهره کامکار۳ ۱دانشیار گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، بخش بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲دکترای معارف اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز قم ۳کارشناس ارشد معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه پیام نور، مرکز قم چکیده چکیده

نگرشى تطبیقى به قرآن و انجیل – ۲ (۲۸ ص) - 49

  نگرشى تطبیقى به قرآن و انجیل (۲)   علی رضا عقیلی فصل نامه علمی – پژوهشی پژوهشهای قرآنی، دوره ۴، شماره ۱۵-۱۶، شماره پیاپی ۱۵ (ویژه انسان شناسی)، زمستان ۱۳۷۷، ص ۳۸۴ ـ ۴۱۱   دانلود مقاله به فرمت pdf عیسى (ع)، کلمه الله در قرآن به مناسبتهاى گوناگون از عیسى بن مریم(ع) به

عهد جدید؛ تاریخ نگارش و نویسندگان - 48

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۷۳ تا ۱۰۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110159 عهد جدید؛ تاریخ نگارش و نویسندگان (۳۴ صفحه) نویسنده : سلیمانی،عبدالرحیم چکیده عهد جدید، بخشی از مجموعه کتاب مقدس است، که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و

کتب اپوکریفایی عهد قدیم - 47

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (از صفحه ۸۹ تا ۱۳۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110177 کتب اپوکریفایی عهد قدیم (۴۲ صفحه) نویسنده : سلیمانی اردستانی،عبدالرحیم هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (صفحه ۸۹) ‌ ‌‌‌چـکیده‌: نویسندگان بسیاری در طی زمانی طولانی مجموعه‌ای بزرگ را پدید

توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات - 47

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110192 توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات (۱۸ صفحه) نویسنده : حسینی (آصف)،سید حسن هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (صفحه ۱۶۵) ‌ ‌‌‌هـنگامی‌ که جرج اسمیت،(۱) دانشمند انگلیسی

کتاب عهد مشایخ دوازده گانه(۶۶ ص) - 46

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (از صفحه ۳۱ تا ۹۶)   کتاب عهد مشایخ دوازده گانه (۶۶ صفحه) مترجم : توفیقی،حسین هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (صفحه ۳۱) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ کتاب حاضر، که برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می‌شود، بازمانده

عرفان مرکبه و عهد عتیق - 45

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110238 عرفان مرکبه و عهد عتیق (۲۴ صفحه) نویسنده : محمودی،ابوالفضل هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (صفحه ۱۹۳) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ عرفان یهودی از آغاز تاکنون سه مرحله اصلی را پشت

قرآن کریم و بشارت های پیامبران - 45

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۶ (از صفحه ۴۷ تا ۶۲)   قرآن کریم و بشارت های پیامبران (۱۶ صفحه) نویسنده : سلیمانی،عبدالرحیم هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۶ (صفحه ۴۷) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ آیا در تورات و انجیل موجود، به پیامبر اسلام(ص) بشارت داده

نقد مقاله خدای عهد عتیق - 44

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۵) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110254 نقد مقاله خدای عهد عتیق (۵ صفحه) نویسنده : حمامی لاله زار،یونس هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (صفحه ۲۵۱) ‌ ‌‌‌بـررسی‌ هر متن در صورتی که به شکل جامع

Top