مطالب موضوع تلمود

تصویر کتاب اپوکریفای عهد جدید

یک کتاب در یک مقاله «اپوکریفاى عهد عتیق» - 4

یک کتاب در یک مقاله «اپوکریفاى عهد عتیق» - 4

  معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۶۹ ـ ۱۷۵ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 یک کتاب در یک مقاله «اپوکریفاى عهد عتیق» اپوکریفای عهد عتیق، ترجمه عباس رسول‌زاده، جواد باغبانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، چ دوم، زمستان ۱۳۸۷٫ این کتاب مجموعه‏اى از میراث دینى بنى‏اسرائیل

مسیح در آیین یهود(۹ص) - 1

معرفت ادیان، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸، ص ۷۵ ـ ۹۸ مسیح در آیین یهود چکیده یکی از مدعاهای مسیحیان این است که حضرت عیسی‌علیه‌السلام همان مسیحای انبیای موعود بنی‌اسرائیل است. در مقابل، یهودیان منکر این امر هستند و مدعی‌اند مسیحای موعود هنوز ظهور نکرده است و در انتظار اویند. این مقاله با رویکرد

Top