مطالب موضوع متون مقدس

انواع و جایگاه روایات بیانگر مکی و مدنی در تفسیر قرآن - 42

محسن قاسم‌پور استادیار دانشگاه کاشان چکیده: (۵۰۴۴ مشاهده) یکی از دانش‌هایی که قرآن‌پژوهان و حدیث‌شناسان به آن پرداخته‌اند، موضوع مکی و مدنی بودن آیات و سور قرآنی است. شناخت این علم منوط به دو چیز است؛ نخست بهره‌گیری از روایات معتبر تفسیری و دیگر آگاهی از سیاق و قراین مضمونی سور قرآنی. قابل انکار نیست

اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین - 42

محمدعلی مهدوی راد ، عباس مصلایی‌پور، حمیدرضا فهیمی‌تبار استادیار دانشگاه تهران چکیده:   (۷۱۸۸ مشاهده) تفسیر نورالثقلین که توسط شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی فقیه و محدث امامی مذهب در نیمه دوم قرن یازدهم هجری و یا نیمه اول قرن دوازدهم نوشته شده است، تفسیری روایی به شمار می‌آید و حاوی بیش از

بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآن در کتاب کافی - 42

فتح‌الله نجارزادگان دانشیار دانشگاه تهران چکیده:   (۴۵۶۱ مشاهده) تعداد آیات قرآن، در حدیثی در کتاب کافی با رقم هفده هزار نقل شده است. این حدیث از دیرباز در بین قرآن‌پژوهان امامیه مورد بررسی و نقد، و بهانه‌‌ای برای هجوم وهابیان و دیگران علیه مرحوم کلینی به طور خاص و امامیه به طور عام بوده

تحلیلی از جایگاه قرآن‌شناسی اهل بیت در روایات کلینی - 42

محمدعلی ایازی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اسلامی چکیده:   (۶۲۹۸ مشاهده) از مباحث مهم و ضروری در فرهنگ شیعه، شناخت موضع اهل بیت(ع) در معرفی قرآن و تفسیر و ذکر مصادیق آن و تأثیر آنان بر فرهنگ‌سازی مرتبط با قرآن در جامعه است. یکی از کتاب‌های مهم حدیثی شیعه که به موضع‌گیری‌های

آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر - 42

محمد اسعدی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده:   (۳۸۶۰ مشاهده) در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جریان تفسیری روایت‌گرا از روایات نقد و بررسی می‌شود. از نگاه نگارنده، آسیب‌های اساسی رویکرد تفسیری این جریان از بعد روشی، به دو امر باز می‌گردد: یکی، پرهیز از بررسی سندی روایات و دیگری پرهیز از تحلیل دلالی

نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی‌ - 42

محمد تقی دیاری بیدگلی دانشیار دانشگاه قم چکیده:   (۳۹۴۹ مشاهده) نوشتار پیش ‌رو، با عنوان «نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومانx» در صدد آن است تا ضمن شناسایی گونه‌ها و کاربردهای متنوع روایات تفسیری، مهم‌ترین کارکردهای آن‌ها را ـ با ارائه برخی نمونه‌هاـ در فهم و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر دیدگاه‌ها، مبانی،

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه - 42

کاظم قاضی زاده ، محدثه مقیمی نژاد داورانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چکیده:   (۴۹۱۱ مشاهده) حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین  از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟ - 42

محمدکاظم شاکر ، فاطمه سادات موسوی حرمی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۲۶۷ مشاهده) خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به صورت خود آفریده است؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات - 42

سید رضا مؤدب ، حمیدرضا یونسی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۴۰۱ مشاهده) پژوهش حاضر با استناد به روایات منقول در منابع شیعه به اثبات نظریه «نزول لفظی و معنوی قرآن کریم» توأمان از سوی خداوند متعال پرداخته، و با استناد به تأکید روایات بر نزول قرآن کریم به زبانی(لغتی) خاص و بیان دو لفظ

گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم - 42

بی‌بی سادات رضی بهابادی ، معصومه علی بخشی استادیار دانشگاه الزهرا چکیده:   (۷۵۰۱ مشاهده) نظر به پیوند ناگسستنی اهل بیت  با قرآن و نقش ایشان برای دستیابی به فهم معارف قرآنی، شناخت گفتارهای قرآنی ائمه  از اهمیت به سزایی برخوردار است. از امام موسی کاظم  ۲۷۵ روایت قرآنی به ما رسیده است. این پژوهش

Top