مطالب موضوع معادشناسی

فرجام کودکان در آخرت - 5

مصطفى عزیزى علویجه چکیده هر فرد مکلفى در روز رستاخیز از فرجامى نیک یا بد برخوردار است. بر این اساس، این پرسش مطرح مى‏شود که سرنوشت کودکان و اطفالى که پیش از بلوغ، شمع وجودشان خاموش مى‏گردد و از دنیاى فانى رخت برمى‏بندند چه خواهد شد؟ آیا آنان در فردوس برین، جاودان مى‏گردند یا در

معاد ‌جسم عنصری (دلایل نقلی و نقد دیدگاه‌های رقیب) - 4

سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ص ۶۷ ـ ۸۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3 غلامرضا فیاضی*/ مهدی شکری** چکیده معاد به‌مثابه موضوع کلامی دارای ابعاد مختلفی است که جسمانی ‌بودن از مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌آید و بسیاری آن را از ضروریات دین دانسته‌اند. ادله نقلی افزون بر امکان و

حقیقت انسان و تأثیر آن در تبیین حیات پس از مرگ؛ از نگاه سید مرتضی - 3

سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ص ۲۵ ـ ۴۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3 حسن یوسفیان*/ مرتضی خوش‌صحبت** چکیده تبیین حیات پس از مرگ و معاد، مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و ساحت‌های وجودی اوست. اندیشمندان با ارائه رویکردهای گوناگون در این زمینه، تبیین‌های متفاوتی را ارائه کرده‌اند، که

تفاوت تناسخ با معاد جسمانی - 2

سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۷۵ ـ ۱۰۰ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011 مهدی تراب‌پور* چکیده معاد جسمانی‌ گرچه آموزه‌ای دینی و منصوص است، در طول تاریخ بحث‌های فراوانی را رقم زده است. پرداختن به مسئله تناسخ و تبیین صحیح رابطه آن با معاد ‌جسمانی، پاسخ به یکی از آن مباحث است.

قاعده قسر، ضرورت‌بخش مهدویت - 1

چکیده مقاله پیش رو به یکی از مبانی مهم هستی‌شناختی مهدویت به نام قاعده قسر می‌پردازد. آغاز این نوشتار با مقدمه‌ای رقم خورده و سپس به مفهوم‌شناسی قسر از نظر لغت و اصطلاح پرداخته شده است. در ادامه بعد از بیان انواع قسر و کاربرد قسر نوعیه در ارتباط با مهدویت، به فطرت و امور

Top