مطالب موضوع علم امام

جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه - 7

الهام محمدزاده، رضا نیرومند، سید محمد مرتضوی دانشیار چکیده:   (۱۵۷ مشاهده) اکثر دانشمندان شیعه معتقدند که ائمهR علم خویش را از طریق منابعی کسب کرده‌اند؛ لذا علم ایشان امری ذاتی و استقلالی نیست بلکه جنبۀ افاضی دارد. در روایات شیعه و سنی، دربارۀ تعدد این منابع، به تفصیل سخن گفته شده که برخی مانند

علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) - 6

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ـ ۱۵۸ علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) سیدعلی هاشمی* چکیده تحقیق درباره باورهای اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که به اصالت و اعتبار این باورها. با مطالعه منابع اولیه می‌توان به این نتیجه رسید که خاستگاه دیدگاه کنونی شیعه

اثبات علم غیب امامان معصوم علیهم السلام از قرآن کریم - 5

اثبات علم غیب امامان معصوم علیهم السلام از قرآن کریم   لینک دانلود مقاله در قالب PDF    مقدمه: به اعتقاد شیعیان، یکی از ویژگی­های ائمه ی طاهرین علیهم السلام بهره­مندی آن شخصیت­های نورانی و عظیم القدر، به اذن خداوند متعال، از علم غیب و آگاهی به امور غیبی است. جریان وهابیت، شیعه را به

منابع علم امام در قرآن - 4

چکیده :     بنابر اعتقاد شیعه مرجعیت دینی و علمی پس از پیامبر تنها در اختیار ائمه علیهم السلام است. مهم ترین سؤالی که در اینجا مطرح می شود چرایی و دلیل این گفتار و ادعاست. مکتب تشیع با توجه به نقش امام پس از پیامبر خاتم ـ که نقش هدایت گسترده است ـ

Top