مطالب موضوع عصمت امام

ثقه الاسلام کلینی و روایات سهوالنبی(ع) - 7

محمدتقی دیاری بیدگلی ، مهدی جدّی دانشیار دانشگاه قم چکیده:   (۵۶۷۶ مشاهده) یکی از دقیق‌ترین و پرمناقشه‌ترین ابعاد عصمت پیامبر اکرم(ص) مسئلۀ عصمت ایشان از سهو و نسیان است. متکلمان اسلامی به دو دسته موافق و مخالف سهو پیامبر(ص) تقسیم شده‌اند و رساله-های زیادی را در این باب نوشته و نیز بخش‌های مهمی از

عصمت و استغفار؛ تعاند، تلائم یا تلازم؟ - 6

سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۵ ـ ۲۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.2، Summer 2011 حمیدرضا شاکرین* چکیده عصمت پیامبران و امامان از مسائل بسیار مهم در قلمرو عقاید دینی است و بخش حجیمی از ادبیات دینی و معارف اسلامی را به خود اختصاص داده است. در عین حال در دعاها و مناجات‌های پیامبر(ص)

علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) - 5

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ـ ۱۵۸ علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) سیدعلی هاشمی* چکیده تحقیق درباره باورهای اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که به اصالت و اعتبار این باورها. با مطالعه منابع اولیه می‌توان به این نتیجه رسید که خاستگاه دیدگاه کنونی شیعه

بازخوانی براهین قرآنی عصمت در قرون نخستین - 4

بازخوانی براهین قرآنی عصمت در قرون نخستین   سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۹، ص ۱۳۳ ـ ۱۶۲ محمدحسین فاریاب چکیده نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی، به بازخوانی و بررسی نقلی رایج متکلمان امامیه در پنج قرن نخست هجری درباره عصمت امام(ع) می‌پردازد. از آنجا که بیشتر برهان‌های دالّ بر عصمت امام، که امروزه ارائه

عصمت ائمه اهل بیت (ع) از دیدگاه عقل و نقل - 3

عصمت ائمه اهل بیت (ع) از دیدگاه عقل و نقل   بسم الله الرحمن الرحیم هر چند که مقاله ذیل در پاسخ به ادعاهای سید حسن مدرسی طباطبائی در کتاب «مکتب در فرایند تکامل» مبنی بر «پشنهاد عصمت توسط هشام بن حکم» نگاشته شده است؛ اما نگاه فراگیر به مسأله عصمت ائمه اهل بیت علیهم

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم * – محسن دیمه‌کار گراب - 1

چکیده «عصمت امام» یکی از مهم‌ترین مباحث کلامی است که از دیرباز تاکنون در میراث کلامی امامیه ذیل شرایط امامت واکاوی شده است؛ لیکن استنادات متکلمان در این باب علاوه بر استنادات روایی و عقلی، بیشتر در ارتباط با آیاتی چون آیات تطهیر، اولی الأمر و آیاتی ازاین‌دست بوده است؛ حال‌آنکه در قصص قرآن کریم

Top