مطالب موضوع شیعه

تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه - 66

محسن قاسم‌پور استادیار دانشگاه کاشان چکیده:   (۳۸۸۰ مشاهده) آموزه‌هایی روایی شیعی بر مباحث کلامی تأثیرگذار بوده، و بسیاری از متکلمان افزون بر استفاده از مبانی و روش‌های عقل‌گرایانه، از احادیث هم به لحاظ مضمونی و هم به جهت روش و نوع خاص رویکرد ائمه بهره گرفته‌اند. بررسی این تأثیرها بیانگر آن است که این

بررسی تحوّلات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم گفتمان بررسی موردی روایت «انا قتیل العبره» - 64

یونس دهقانی فارسانی ، سید کاظم طباطبایی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۴۷۴۹ مشاهده) تحوّل در فهم برخی روایات برجای مانده از پیشوایان دین، مسئله‌ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده، و روش‌هایی نیز برای تحلیل این مسئله از سوی آن‌ها ابداع شده است. در کنار آن روش‌ها، در برخی

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه - 63

محمدعلی مهدوی‌راد ، محمدحسین بهرامی استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم چکیده:   (۵۳۲۱ مشاهده) روایات معصومین(ع) در مسیر نقل، در قالب نسخه‌های متعدد و نقل‌های متفاوتی درآمده است. گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل‌های متفاوت یک روایت، در متن یا سند با

بررسی تحلیلی تعابیر ناظر بر «غلو و تفویض راویان» در منابع رجالی شیعه - 62

محسن قاسم پور استادیار University of Kāshān چکیده:   (۳۲۲۵ مشاهده) Experts in criticism and amendment have criticized some narrators of hadith because of some attributes, special moral traits or particular convictions. Belief in exaggeration and authorization is one of the factors which the narrators in earlier sources of transmitters of hadith have considered blameworthy.

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه - 61

کاظم قاضی زاده ، محدثه مقیمی نژاد داورانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چکیده:   (۴۹۱۱ مشاهده) حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین  از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود

عوامل پنهان خطا در تضعیفات رجالی - 60

احسان پورنعمان دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول‌الدین قم چکیده:   (۳۶۴۶ مشاهده) تضعیفات رجالی، پرحاشیه‌ترین بخش علم رجال است. جارحان فقط در پاره‌ای از موارد به عوامل تضعیف راویان اشاره کرده‌اند. توجه به رفتار عملی اصحاب در برخورد با این دستۀ متهم به ضعف و از دیگر سو، توجه به اختلاف فراوان

اعتبارسنجی روایت «علی حسنه لا تضر معها سیئه » در مصادر شیعه و سنی - 59

عبدالرضا حدادیان ، محمدحسن رستمی دانشجوی دکتری چکیده:   (۵۸۸ مشاهده) « حب علی حسنلإ لا تضر معها سیئلإ، وبغضه سیئلإ لا تنفع معها حسنلإ » روایت مستفیضی است که به سبب پیوند و ارتباط با عقاید و کلام شیعی، از اهمیت والایی برخوردار است. پژوهش پیش رو بر آن است تا نخست سیر نقل

معرفی برخی از منشورات حدیثی شیعه در شبه قاره - 58

نویسنده : علی صدرایی خویی کلیدواژگان : شبه قاره، چاپ سنگی، حدیث شیعه، علوم حدیث شیعه، هند http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r46981a2884.pdf

پیشینه درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حدیثی در کتب اربعه - 57

نویسنده : رمضانعلی بیگدلی کلیدواژگان : درایه، روایت، کتب اربعه، اصطلاحات حدیثی http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r46975a2880.pdf

نگاهی تطبیقی به آموزه تناسخ در ادیان هندی و رجعت - 56

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۶۷ ـ ۹۴ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 احمدعلی نیازی* چکیده مقایسه آموزه‌های مربوط به یک دین با آموزه‌های مشابه آن در ادیان دیگر و کشف تشابهات و تمایزات آنها، به فهم عمیق باورهای دینی کمک می‌‌کند. یکی از ارکان ادیان شرقی، آموزه تناسخ به معنای باور

Top