مطالب موضوع شفاعت

شفاعت و توسل - 8

شفاعت تعریف شفاعت نزد اهل لغت خلیل بن احمد فراهیدی ( متوفی ۱۵۰ ) در کتاب العین می گوید : الشافع : الطالب لغیره ، وتقول استشفعت بفلان فتشفع لی إلیه فشفعه فی . والإسم : الشفاعه . واسم الطالب : الشفیع . کتاب العین ج ۱ ص ۲۶۰ . شافع یعنی کسی که از

منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت» – سید مجید نبوی – زهره اخوان مقدم – رضا مرادی سحر - 6

مقدمه شفاعت از مادۀ شفع و  به معنای ضمیمه کردن دو چیز همانند، و در اصطلاح، درخواست عفو و بخشش براى گناهکار است. همچنین شفیع و شافع  به کسى گفته می‌شود که براى یارى رساندن به گناهکار با او همراه شده و در حق وى شفاعت مى‏کند. بنابر عقاید اسلامى، شفاعت شافعان، یعنی اولیاى خدا

منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت» - 4

سید مجید نبوی – زهره اخوان مقدم – رضا مرادی سحر منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت» – سید مجید نبوی – زهره اخوان مقدم – رضا مرادی سحر [سید مجید نبوی[۰۱] /  زهره اخوان مقدم[۰۲] / رضا مرادی سحر[۰۳]] مقدمه شفاعت از مادۀ شفع و  به معنای ضمیمه کردن دو چیز همانند، و در اصطلاح، درخواست

Top