مطالب موضوع فلسفه و حکمت

الهیات امید: یک الهیات، دو سنت، دو رویکرد؛ بررسی جاودانگی روح و حیات پس از مرگ از دیدگاه کارل رانر و یورگن مولتمان - 6

ضمیمه اندازه ۳٫pdf ۴۱۴٫۷۴ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال پنجم، شماره اول، پیاپی ۱۷، زمستان ۱۳۹۲ زهره عبدخدائی / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علّامه طباطبائی   zohreh.a@gmail.com دریافت: ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ـ پذیرش: ۱۱/۳/۱۳۹۳ چکیده کارل رانر، فیلسوف و الهیدان کاتولیک، با بیان روح در جهان، که ریشه در انسان‌شناسی استعلایی روح دارد، بحث جاودانگی روح پس

آموزه فیض

آموزه فیض از عهد عتیق تا آگوستین تفاوت‌ها، شباهت‌ها - 5

معرفت ادیان ،سال سوم، شماره پاییز، ۱۳۹۱، ص ۶۵ ـ ۸۴ : آموزه فیض از عهد عتیق تا آگوستین تفاوت‌ها، شباهت‌ها Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.4, Fall 2012 ضمیمه اندازه ۴٫pdf ۳۷۷٫۵۴ کیلو بایت رئوف نصرتیان* چکیده آموزه فیض، حلقه وصل مفاهیم اساسى مسیحیت است. پولس اولین کسی بود که به این واژه مفهومی الهیاتی داد.

الهیات لیبرال

الاهیات لیبرال؛ تلاشی در جهت بازسازی ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرن - 4

ضمیمه اندازه ۴٫pdf ۴۴۵٫۰۷ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱، ص ۶۵ ـ ۸۴ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012 سیدعلی حسنی* چکیده الاهیات لیبرال یکی از مهم‌ترین مکاتب الاهیاتی است که در قرن نوزده میلادی در مسیحیت پروتستان ظهور کرده است. این مکتب الاهیاتی به علت ویژگی‌ها و دستاوردهای خاص

مقایسه الهیات معاصر با الهیات سنتی - 3

ضمیمه اندازه ۲٫pdf ۳۴۹٫۷ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۳۱ ـ ۵۰ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.4, Fall 2011 همایون همّتی* چکیده هرچند امروزه مطالعات مقایسه‌ای در بسیاری از زمینه‌ها رواج یافته است، ولی در سنـت کلامی و الهیاتی کمتر شاهد چنین مقایسه‌های علمی و معرفتی هستیم. بی‌شک در پرتو

رویکرد عرفی‌ شدۀ اقبال لاهوری به دین - 2

ضمیمه اندازه ۱٫pdf ۴۸۲٫۸۱ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۵ ـ ۳۰ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.4, Fall 2011 رحیم دهقان سیمکانی* چکیده اساسی‌ترین هدف اقبال لاهوری، بازسازی اندیشه دینی بوده و کوشیده تا با توجه به پیشرفت‌های اخیرِ رشته‌های علم و فلسفه،‌ اصول اسلام را تبیین، و آنها را

الهیات آزادیبخش آمریکای لاتین

الاهیات آزادی‏بخش امریکای لاتین؛ ریشه‏ ها و عوامل شکل‏ گیری - 1

معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۳۹ ـ ۱۶۸ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 الاهیات آزادی‏بخش امریکای لاتین؛ ریشه‏ها و عوامل شکل‏گیری چکیده گفت‌وگو با پیروان ادیان ابراهیمی و همفکران سیاسی در جهان امروز، از جمله مسائلی است که مورد توجه دولت و مراکز اسلامی کشور ماست. الاهیات آزادی‏بخش امریکای

Top