مطالب موضوع فلسفه و حکمت

برخی نو‌آوری‌های میرداماد در الرواشح السماویه - 46

محسن قاسم‌پور ، محمد سلامی راوندی دانشیار چکیده:   (۵۲۸ مشاهده) گرچه میرداماد شهرتش را بیشتر مدیون نگاشته‌هایی پیرامون حکمت و فلسفه است، لکن در زمینه‌های متعدد، از جمله علوم نقلی نیز دارای آثاری متعدد و شایستۀ بررسی است. کتاب التعلیقه علی اصول الکافی وی با توجه به نام کتاب و مقدمۀ آن، گویی قرار

تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ابن‌سینا - 45

سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۲۷ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 محمد درگاه‌زاده* چکیده ابن‌سینا، از برجسته‌ترین متفکران مشایی جهان اسلام، تبیین ویژه‌ای از وحی ارائه داده است. از دیدگاه او، منشأ علوم وحیانی، عقل فعال است و نفس نبی بر اثر برخورداری از عقل قدسی، به عقل

اراده‌گرایی، به مثابه مبنایی برای علم دینی در نظریه فرهنگستان علوم اسلامی - 44

سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۷۹ ـ ۲۰۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.1. No.4، Winter 2011 سیدمحمدتقی موحد ابطحی* چکیده در این مقاله، رویکرد فرهنگستان علوم اسلامی به «علم دینی» به اجمال معرفی شده است. همچنین یکی از اصلی‌ترین مبانی آن، که در ادبیات معرفت‌شناسی و فلسفه علم با عنوان «اراده‌گرایی» شناخته می‌شود، با روش

فلسفه دین ویتگنشتاین - 43

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۱ (از صفحه ۴۱ تا ۵۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142311 فلسفه دین ویتگنشتاین (۱۰ صفحه) مترجم : قنبری،خلیل نویسنده : جان هایمان، هفت آسمان » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۱ (صفحه ۴۱) ‌ ‌‌‌بـهترین‌ معرّف مکتبِ ویتگنشتاین(۳)، خود ویتگنشتاین است. در کتابنامه

زمینه های بحث فلسفی در مسیحیت - 42

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110163 زمینه های بحث فلسفی در مسیحیت (۱۰ صفحه) مترجم : سلیمانی،عبدالرحیم نویسنده : ویلیام.جی.وین رایت، چکیده روابط پیچیده مسیحیت و فلسفه را از سه زاویه می‌توان بررسی کرد:

زمینه های بحث فلسفی در آیین بودا - 41

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110178 زمینه های بحث فلسفی در آیین بودا (۱۴ صفحه) نویسنده : پل جی.گریفیتس، مترجم : قنبری،خلیل هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (صفحه ۱۳۱) ‌ ‌‌‌در‌ ایـن مقاله به بیان

هارتشورن و آکویناس، راهی میانه - 40

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (از صفحه ۶۵ تا ۹۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110190 هارتشورن و آکویناس، راهی میانه (۳۲ صفحه) نویسنده : ویلیام پی آلستون، مترجم : علی زمانی،امیر عباس هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (صفحه ۶۵) ‌ ‌‌‌یـکم‌ تصوّر هارتشورنی از

دین و فلسفه در غرب مسیحی از ابتدا تا دوره اصلاح دینی - 39

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (از صفحه ۸۹ تا ۱۳۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110235 دین و فلسفه در غرب مسیحی از ابتدا تا دوره اصلاح دینی (۴۸ صفحه) نویسنده : ایلخانی،محمد هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (صفحه ۸۹) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ نویسنده در این

دین در آینه ویتگنشتاین - 38

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (از صفحه ۴۱ تا ۶۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110277 دین در آینه ویتگنشتاین (۲۶ صفحه) نویسنده : دی.زد.فیلیپس، مترجم : ملکیان،مصطفی هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۴۱) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ دی. زد. فیلیپس، استاد فلسفه در کالج دانشگاهی

مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین - 37

مقاله ۱۰، ۴و۵، شماره ۰، تابستان و پاییز ۱۳۸۱   اصل مقاله (۶۳۶ K) نویسنده دکتر قاسمعلی کوچنانی* چکیده در برهان صدیقینی که ابن سینا تقریر کرده به یقینی بودن موجود ما و دفع دور و تسلسل تکیه شده است و ملاصدرا در تقریر برهان صدیقین به اصالت و وحدت وجود بساطت و تشکیک وجود

Top