مطالب موضوع روشنفکری

میراث اسلامی در چنگال عصریت: نقد رویکرد حسن حنفی در بازسازی میراث اسلامی - 4

، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۶۵ ـ ۹۲ Ma’rifat-i Kalami، Vol.1. No.3، Fall 2010 نصرالله آقاجانی* چکیده حسن حنفی، از روشن‌فکران معاصر مصری در چندین دهه از فعالیت تألیفی خود می‌کوشد تعریفی خاص از میراث اسلامی و ویژگی‌های آن ارائه دهد. او با هدف نوگرایی و تجدّد در میراث اسلامی، طرح‏ خویش

اندیشه‌شناخت؛ ملکیان (نقد) - 3

، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۵ ـ ۳۵ Ma’rifat-i Kalami، Vol.1. No.3، Fall 2010 هادی صادقی* چکیده جریان روشنفکری دینی یکی از جریان‌های فکری تاحدی تأثیرگذار معاصر می‌باشد و با وجود طیف‌های مختلف روشنفکری، می‌توان جنبه‌های مشترکی نیز در این میان پیدا کرد. یکی از شخصیت‌های این جریان آقای مصطفی ملکیان است.

روشنفکری حوزوی با تمجید از بنی امیه!!! - 2

نقدی بر مصاحبه جناب آقای واعظ زاده خراسانی در مجلّه حوزه توسط: استاد سید محمد حسینی قزوینی جناب آقای واعظ زاده خراسانی در مصاحبه با مجلّه حوزه (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۱۴۱) مطالبی را در تمجید از بنی امیّه و فتوحات آنان آورده و مدّعی شد که تمسّک به قرآن و عترت نشانه

غربت سند و استناد در مباحث روشنفکران دینی با نگاه به نمونه هایی از موضوع امامت - 1

غربت سند و استناد در مباحث روشنفکران دینی با نگاه به نمونه هایی از موضوع امامت – جواد علاء المحدثین   چکیده : در مباحثی که طی دهه‌های اخیر، توسط گروه موسوم به روشنفکران دینی ارائه‌شده موضوعات دینی فراوانی، ازجمله در حوزه عقاید اختصاصی شیعی، به چالش کشیده‌ شده است. افزون بر نقدهایی که به

Top