مطالب موضوع روایات

بررسی تحلیلی تعابیر ناظر بر «غلو و تفویض راویان» در منابع رجالی شیعه - 79

محسن قاسم پور استادیار University of Kāshān چکیده:   (۳۲۲۵ مشاهده) Experts in criticism and amendment have criticized some narrators of hadith because of some attributes, special moral traits or particular convictions. Belief in exaggeration and authorization is one of the factors which the narrators in earlier sources of transmitters of hadith have considered blameworthy.

نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی‌ - 78

محمد تقی دیاری بیدگلی دانشیار دانشگاه قم چکیده:   (۳۹۴۹ مشاهده) نوشتار پیش ‌رو، با عنوان «نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومانx» در صدد آن است تا ضمن شناسایی گونه‌ها و کاربردهای متنوع روایات تفسیری، مهم‌ترین کارکردهای آن‌ها را ـ با ارائه برخی نمونه‌هاـ در فهم و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر دیدگاه‌ها، مبانی،

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه - 77

کاظم قاضی زاده ، محدثه مقیمی نژاد داورانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چکیده:   (۴۹۱۱ مشاهده) حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین  از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود

بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات - 76

سید رضا مؤدب ، حمیدرضا یونسی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۴۰۱ مشاهده) پژوهش حاضر با استناد به روایات منقول در منابع شیعه به اثبات نظریه «نزول لفظی و معنوی قرآن کریم» توأمان از سوی خداوند متعال پرداخته، و با استناد به تأکید روایات بر نزول قرآن کریم به زبانی(لغتی) خاص و بیان دو لفظ

بررسی پدیده «زیاده و نقیصه» در روایات - 74

سید علی دلبری ، رضا حق پناه استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده:   (۳۰۴۸ مشاهده) «زیاده و نقیصه» در روایات، به معنای افزوده شدن یا کاستن چیزی از آن، یکی از آفت های راه‌یافته در احادیث است که تشخیص و توجه به پیامدهای نامطلوب آن، پژوهش همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد. محدّثان همواره به این آسیب

روش علامه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیه بر قاعده سیاق - 72

سهراب مروتی ، امان‌الله ناصری کریموند دانشیار دانشگاه ایلام چکیده:   (۵۰۹۱ مشاهده) علامه طباطبایی در به کارگیری روایات در تفسیر قرآن دقت و توجه ویژه‌ای مبذول داشته است، ایشان در خلال تفسیرش بحثی با عنوان «بحث‌های روایی» مطرح می‌کند و با بررسی فقه الحدیثی روایات، و عرضه روایات بر قرآن، به‌ویژه با در نظر

بررسی متنی و سندی روایت شَدِّ رِحال - 71

مصطفی عباسی‌مقدم استادیار دانشگاه کاشان چکیده:   (۳۸۹۹ مشاهده) در فرهنگ اسلامی، سفر، به‌ویژه گونه عبادی و زیارتی آن، به عنوان بخشی مهم از زندگی دینی تلقی گردیده و سکونت و اقامت در یک مکان، به‌خصوص آنگاه که دین و دنیای انسان در خطر و تنگنا قرار گیرد، مطلوب قلمداد نشده است. علاوه بر حدود

اعتبارسنجی روایات تفسیری با تأکید بر دیدگاه آیت الله‏ معرفت - 70

محمدعلی رضایی اصفهانی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه چکیده:   (۴۹۸۷ مشاهده) در این نوشتار، شیوه حدیثی به عنوان یکی از شیوه‏های تحقیق در مطالعات قرآنی مورد توجه واقع شده و اعتبار روایات تفسیر مورد بررسی قرار گرفته است؛ نخست به سه شیوه فرعی در بررسی حدیثی یعنی تحقیق سندی، تحقیق محتوایی و بررسی جهت صدور،

بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در تفسیر عیاشی - 69

عبدالرضا حدادیان ، سید رضا مؤدب دانشجوی دکتری واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۴۳۵۳ مشاهده) روایات تحریف‌نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریم، وجود روایات تشبیه رخدادهای کلان امت اسلام به وقایع امت‌های پیشین و عدم یادکرد نام معصومین در الفاظ قرآن، مهم‌ترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می‌روند. از

جایگاه روایت در تفسیر تسنیم - 68

سهیلا پیروزفر ، طاهره ناجی صدره استادیار دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۵۰۳۲ مشاهده) تفسیر تسنیم از تفاسیر جامع معاصر با رویکردی همه‌سویه به قرآن کریم است که شخصیت اخلاقی و جامعیت علمی نگارنده آن، ضرورت توجه به این تفسیر منحصربه‌‌فرد را دو چندان کرده است. مفسّر، ارائه تفسیر قرآنی محض را وجهه همت خود

Top