مطالب موضوع حدیث

بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن - 44

علی‌محمد میرجلیلی استادیار دانشگاه یزد چکیده:   (۵۵۸۶ مشاهده) حدیث در اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا پس از قرآن، دومین منبع شناخت دین است. دانشمندان مسلمان در راه پاسداری از حدیث، تلاش فراوانی کرده و صدها کتاب در شناسایی و تحکیم اسناد و متون حدیثی و فهم آنها تألیف نمودهاند. برخی از روایات

بازخوانی حدیث اقتدا و اهتدا - 43

محمد فاکر میبدی استادیار مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم چکیده:   (۵۳۷۸ مشاهده) بی‌شک مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در باورها، بینش‌ها، رفتار و گفتار مسلمانان، سخنان پیامبر(ص) است. در کنار این عامل مهم، نوع برداشت‌ها از سخن، سیره و سنت آن حضرت نیز موجب گردید تا فرقه‌ها و نحله‌های متعددی پدید آید. حدیث اقتدا و

بررسی و ارزیابی دو اصطلاح «مقارَب الحدیث» و «مقارِب الحدیث» در دانش جرح و تعدیل - 41

مهدی جلالی ، فاطمه حاجی اکبری استادیار الهیات دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۴۴۰۷ مشاهده) حدیث به طورمتعارف، دربردارنده دو عنصر اساسی متن و سند است. برای بررسی و نقد حدیث، دو راه پیش پای محققان و ناقدان وجود دارد. راه نخست، بررسی متن حدیث است که پژوهش و نقدی درونی و راه دوم، بررسی

بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآن در کتاب کافی - 40

فتح‌الله نجارزادگان دانشیار دانشگاه تهران چکیده:   (۴۵۶۱ مشاهده) تعداد آیات قرآن، در حدیثی در کتاب کافی با رقم هفده هزار نقل شده است. این حدیث از دیرباز در بین قرآن‌پژوهان امامیه مورد بررسی و نقد، و بهانه‌‌ای برای هجوم وهابیان و دیگران علیه مرحوم کلینی به طور خاص و امامیه به طور عام بوده

حدیث‌پژوهی علامه موسوی سبزواری - 39

فتحیه فتاحی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) چکیده:   (۴۹۰۲ مشاهده) عبد الاعلی موسوی سبزواری (۱۳۲۸/۱۳۲۹ـ۱۴۱۴) از محدثان و عالمان برجسته عصر حاضر و دارای آثار گران‌سنگی در زمینه دانش‌های مختلف دینی است. در این میان، کتاب مواهب ‌الرحمن فی تفسیر القرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا اندیشه‌های حدیثی علامه موسوی سبزواری را می‌توان

روش علّامه سید عبدالله شبّر در نقد صدوری و متنی حدیث - 38

محمدتقی دیاری بیدگلی ، محمد مهدی مسعودی دانشیار دانشگاه قم چکیده:   (۴۸۸۹ مشاهده) بی‌شک، پرداختن به تبیین و تشریح مراد حدیث، مبتنی بر احراز صحت صدور و نیز احراز صحت متن قابل استناد به معصومین(ع) و به دیگر عبارت، بررسی میزان انطباق متن نقل شده با متن اصلی است. در این خصوص، اهتمام عالمان

کاوشی در روایت تأبیرالنخل - 37

حمیدرضا فهیمی‌تبار استادیار دانشگاه کاشان چکیده:   (۴۱۳۰ مشاهده) در پاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، صحیح ابن حبان و مجمع الزوائد هیثمی، روایتی مشهور به «تأبیرالنخل» آمده، و این روایت مستند دیدگاه‌های اهل سنت قرار گرفته است. نگارنده در این نوشتار ابتدا به

روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری - 36

محمدعلی رضایی کرمانی ، احمد زارع زردینی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۴۶۸۷ مشاهده) از مهم‌ترین بایسته‌های پژوهش در علوم حدیث، ارائه روش‌هایی برای بررسی و پژوهش در میراث حدیثی است. نقد و بررسی عنوان کتاب‌ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش‌هاست. این نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدی این روش در

تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام - 34

محمدجواد اسکندرلو ، سید رضا مؤدب استادیار جامعه المصطفی العالمیه چکیده:   (۵۵۸۳ مشاهده) رابسون(Robson) خاورشناس انگلیسی در جلد سوم دایره المعارف اسلام، مدخلی را به معرفی حدیث اختصاص داده است. وی در این مدخل به موضوعاتی از قبیل واژه‌شناسی حدیث در لغت و اصطلاح، تدوین حدیث، معرفی جوامع حدیثی فریقین، نقد حدیث، تبیین اقسام

راه شناخت علل الحدیث - 32

علی محمد میرجلیلی استادیار دانشگاه یزد چکیده:   (۵۱۲۴ مشاهده) یکی از امور مهم در فقه الحدیث، توجه به روایات معلّل و تشخیص آن ها از روایات صحیح است. شناخت روایات معلّل نیاز به اطلاعات دقیق و تخصص لازم در حدیث شناسی دارد، و تنها استادان فن حدیث و خبرگانی که به اسناد و متون

Top