مطالب موضوع مسیحی

الهامی بودن پشتوانه حجیت کتاب مقدس - 11

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » بهار ۱۳۸۹ – شماره ۴۵ (از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/629978 عنوان مقاله: الهامی بودن پشتوانه حجیت کتاب مقدس (۲۲ صفحه) معرف : حقانی فضل، محمد چکیده : کلمات کلیدی : هفت آسمان » شماره ۴۵ (صفحه ۱۹۱) ‌ ‌‌‌مـعرفی‌ کتاب هفت

گزارشی از وضعیت علویون ترکیه در دوره معاصر - 10

اگرچه مقامات ترکیه آمار واقعی شیعیان را اعلام نمی کنند ولی جمعیت این گروه در ترکیه قابل توجه است و به عنوان یکی از اقلیت های اصلی محسوب می شوند. در ترکیه این ذهنیت وجود دارد که بسیاری از علویون اسما مسلمانند و اعمال و آیین های خرافی آباء و اجدادی خود را به جا

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی - 9

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی چکیده جنبش‌های نوپدید دینی (NRMs) عنوانی برای هر گروه و حرکت اجتماعی است که بعد از دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی مبتنی بر پاره‌ای تعالیم و آموزه‌های معنوی، داعیه‌دار ایده معنوی جدید و آسانی در به سعادت رساندن انسان معاصر است. نگارنده در این مقاله کوشیده تا نشان دهد که

تبشیر کاتولیک

تأملی بر رویکرد تبشیر کاتولیکی در جوامع اسلامی - 8

ضمیمه اندازه ۶٫pdf ۳۷۰٫۰۹ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۱۴، بهار ۱۳۹۲، ص ۹۷ ـ ۱۱۳ : تبشیر کاتولیکی مرتضی صانعی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) sanei@qabas.net دریافت: ۵/ ۷/ ۱۳۹۲ ـ پذیرش: ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ چکیده از زمان ظهور اسلام، مسیحیت فعالیت تبشیری خود را نسبت به

حکیم مراغی

مواجهه حکیم مجتهد مراغی با ارامنه مراغه - 7

ضمیمه اندازه ۱٫pdf ۴۰۳٫۲۵ کیلو بایت معرفت ادیان سال دوم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۵ ـ ۱۸ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.3, Summer 2011 حیدر عیوضی* چکیده رویکرد عالمان مسلمان در گفت‌وگو با مسیحیان را می‌توان به پنج دسته تقسیم نمود: ردیه‌نویسی، مناظره، رابطه تعلیم و تعلّم، برخورد فقهی، دیالوگ و گفت‌وگو. محور مقاله حاضر،

مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها - 6

معرفت ادیان ، سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۸۹ ـ ۱۱۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 برای دانلود مقاله روی تصویر زیر کلیک کنید: معصومه‌سادات میرمحمدی* چکیده یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی که تاریخ به خود دیده،‌ جنگ‌های صلیبی است که نزدیک به دو قرن، بهانه قلم‌فرسایی مورّخان شده است. اینکه علّت این

جستاری در اندیشه‌های آلبرت کبیر - 5

معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۴۷ ـ ۶۲ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 جستاری در اندیشه‌های آلبرت کبیر چکیده آلبرت اولین متفکری است که در قرون وسطا، آرای ارسطوییان را به غربیان عرضه کرد. وی پس از آنکه با فلسفه ارسطو از طریق شارحان مسلمان آشنا شد، درصدد برآمد

نهضت مکابیان - 4

 معرفت ادیان،‌ سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸، ص ۴۳ ـ ۷۳ نهضت مکابیان چکیده نهضت مکابیان حرکتی بود که یهودیان تحت حاکمیت شهریاران سلوکی ـ جانشینان اسکندر مقدونی در سوریه- پدید آوردند. اسکندر تربیت‌شده ارسطو و تحت تأثیر وی بود. او پیش از این­که عنصری نظامی باشد، عنصری فرهنگی بود. از این رو، همزمان

مسیحیت صهیونیسم، در راه و بیراه - 3

برنامه راه و بیراه در این برنامه که از رادیو معارف تهیه و پخش شده است، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا طباطبایی با نام مستعار سید علی زواره ای به تبیین و معرفی مسیحیت صهیونیسم و جایگاه و روش های تبشیری آن می پردازد:    برای آشنایی با مسیحیت تبشیری، شما می توانید قسمت

Are Syrian Alawites and Turkish Alevis the same? - 2

  Editor’s Note: Soner Cagaptay is a senior fellow at the Washington Institute for Near East Policy and a GPS contributor. You can find all his blog posts here. The views expressed in this article are solely those of Soner Cagaptay. By Soner Cagaptay – Special to CNN Could Turkey really go to war against Syria?  If it were to

Top