مطالب موضوع شرقی

نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی - 6

نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی - 6

نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی چکیده هرم بزرگ هستی در اغلب تمدن های پیشامدرن، بیانگر سیری نزولی از رأس هرم رو به سوی قاعده آن، پدید آورنده جهانی غیرمادی و مادی است. این سیر، در عین حال که لطافت محض را به تدریج به غلظت

بررسی مهم‌ترین مؤلّفه‌های جهان‌بینی هندویی در متون پورانه‌ای(۱۱ص) - 5

معرفت ادیان، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۶۵ ـ ۱۸۷ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 محمدرسول ایمانی* چکیده پورانه‌ها، که در دسته‌بندی کلاسیک متون هندویی در گروه متون سْمِرتی(غیر مُنزَل) جای داده دارند، از جمله تأثیرگذارترین متون هندویی در شکل‌دهی هندسه ی فکری و نظام الاهیاتی هندوئیسم متأخر و معاصر به شمار

یوگا

جستاری در نجات‌شناسی یُگه - 4

چکیده مکتب یگه یکی از دَرشَنه‌ها، مکتب‌های فلسفی هندو، و از جمله شش مکتب راست‌باور (اَستیکه۱= هست‌گو)، است. یگه همچون سایر مکتب‌های فلسفی هندویی، یک «مکتب نجات» است. در مکتب یگه، به‌سان عموم مکتب‌های فلسفی ـ عرفانی هندو، معضل آدمی جهل و عدم تمییز میان خود حقیقی و غیر خود است: رهایی از این معضل

زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ (۲۴ص) - 3

معرفت ادیان، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۳ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ چکیده آیین زردشت، در طول تاریخ با فرازونشیب‌های فراوانی رو به رو شده و در این مسیر، تجربیات گوناگونی را از سر گذرانده است. این آیین، ابهامات فراوانی را با خود به همراه

مقایسه انسان‌شناسی اسلامی با مکتب یوگا ـ سانکهیه(۱۵ص) - 2

  معرفت ادیان ، سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۸۹، ص ۲۳ ـ ۴۶   مقایسه «انسان‌شناسی» اسلامی با مکتب یوگا ـ سانکهیه چکیده بسیاری با یوگا به عنوان نوع خاصی از حرکات تمرکزبخش آشنایی دارند. اما غافلند از اینکه یوگا یکی از نظام‌های مهم فلسفی هند است که در طول زمان با زوج دیگری

حقیقت غایی در آیین بودا - 1

سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸، ص ۹۹ ـ ۱۱۶ حقیقت غایی در آیین بودا چکیده آیین بودا، که در شرق آسیا جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد، دارای سه فرقه مهم و اصلی است. این فرقه‌ها با نام‌های مهایانه، تراودا و چرخ الماس یا لامایی شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، مباحث الهیات، مخصوصاً نگرش این

Top