مطالب موضوع امامت

بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثیقات عامّ رجالی - 121

مجید معارف ، محمدعلی دولت استاد دان چکیده:   (۱۰۵۳ مشاهده) این مقاله در صدد است از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان از عنوان «وکیل امام» به «وثاقت راوی» پی برد؟ وکیل در لغت به معنای مورد اعتماد و در اصطلاح، کسی است که

Share

تحلیل حدیث‌شناسانۀ تعیین وقت ظهور - 119

محمد سبحانی نیا   چکیده:   (۱۴۱ مشاهده) یکی از آسیب‌های جدی در عرصۀ مهدویت، تعیین وقت برای ظهور است. به ‌رغم وجود روایات متعدد و لحن شدید آن‌ها در ممنوعیت تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدیZ، در طول تاریخ، توقیت‌هایی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو بر آن است تا روایاتی را که

Share

جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه - 118

الهام محمدزاده، رضا نیرومند، سید محمد مرتضوی دانشیار چکیده:   (۱۵۷ مشاهده) اکثر دانشمندان شیعه معتقدند که ائمهR علم خویش را از طریق منابعی کسب کرده‌اند؛ لذا علم ایشان امری ذاتی و استقلالی نیست بلکه جنبۀ افاضی دارد. در روایات شیعه و سنی، دربارۀ تعدد این منابع، به تفصیل سخن گفته شده که برخی مانند

Share

مقایسه و تحلیل مواجهه ی رسول اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) با منافقان - 117

نویسنده : مهدی مردانی امیر بنی عصار چکیده : جریان نفاق، از آغاز ظهور اسلام تا کنون، همواره گریبان گیر جامعۀ اسلامی بوده و محنتهای فراوانی به دنبال داشته است. در این میان، رسول اکرم و امیرمؤمنان که در دو دورۀ متفاوت، رسالت ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده داشتند، با این جریان به مقابله

Share

معیار غلو در اندیشه شیخ صدوق - 116

سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۴۷ ـ ۶۲ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 زهیر بلندقامت پور* / محمدباقر ملکیان** چکیده یکی از مباحثی که امروزه در ایران، به پیروی از بعضی متفکران غربی مطرح می‌شود، تقدس‌زدایی از جهان و دین است. از جمله مباحثی که سعی در تقدس‌زدایی از آن

Share

تأملی بر مقاله «تأملی در نظریه علامه طباطبائی در مفهوم امامت در آیه ابتلا» - 115

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۴۷ ـ ۶۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 علیرضا نوبری* چکیده قرآن کریم آیات پرشماری را با موضوع هدایت و با تعابیر مختلف و متناسبِ مقام سخن، مطرح می‌کند. مفسران ذیل این دسته آیات به ارائه دیدگاه‌های خود درباره تبیین معنای هدایت همت گماشته‌اند. یکی از این

Share

امامت در مکتب صادق آل محمد(ص) - 114

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۲۵ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 محمدحسین فاریاب* چکیده امامت به‌معنایی که شیعه بدان معتقد است، اساسی‌ترین باوری است که موجب امتیاز شیعه امامیه از دیگر فرق اسلامی شده است. امامت به‌لحاظ عقلی و نقلی محل بحث و بررسی عالمان شیعی بوده است. آنچه در

Share

تأمّلی در نظریه علامه طباطبائی در مفهوم امامت در آیه ابتلا - 113

سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۴۵ ـ ۷۴ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011 محمدحسین فاریاب* چکیده «امام» در لغت به معنای پیشوا و رئیس است که در قرآن کریم به دفعات به کار رفته و آیه ابتلا از جمله موارد آن است. از دیرباز نظریاتی گوناگون درباره مفهوم امام در این آیه

Share

علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) - 112

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ـ ۱۵۸ علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) سیدعلی هاشمی* چکیده تحقیق درباره باورهای اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که به اصالت و اعتبار این باورها. با مطالعه منابع اولیه می‌توان به این نتیجه رسید که خاستگاه دیدگاه کنونی شیعه

Share

نصب الاهی امام معصوم از منظر اهل بیت - 111

نصب الاهی امام معصوم از منظر اهل بیت   سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۳ ـ ۱۸۶ سیداحمد حسینی چکیده این تحقیق در پی کشف نظر اهل‌بیت(ع) راجع به نصب الاهی یا انتخاب مردمی مقام امامت می‌باشد. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: غالب شیعیان، معتقدند که اهل‌‌بیت(ع) منصوب به نصب الاهی

Share
Top