مطالب موضوع امامت

بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثیقات عامّ رجالی - 121

مجید معارف ، محمدعلی دولت استاد دان چکیده:   (۱۰۵۳ مشاهده) این مقاله در صدد است از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان از عنوان «وکیل امام» به «وثاقت راوی» پی برد؟ وکیل در لغت به معنای مورد اعتماد و در اصطلاح، کسی است که

تحلیل حدیث‌شناسانۀ تعیین وقت ظهور - 119

محمد سبحانی نیا   چکیده:   (۱۴۱ مشاهده) یکی از آسیب‌های جدی در عرصۀ مهدویت، تعیین وقت برای ظهور است. به ‌رغم وجود روایات متعدد و لحن شدید آن‌ها در ممنوعیت تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدیZ، در طول تاریخ، توقیت‌هایی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو بر آن است تا روایاتی را که

جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه - 118

الهام محمدزاده، رضا نیرومند، سید محمد مرتضوی دانشیار چکیده:   (۱۵۷ مشاهده) اکثر دانشمندان شیعه معتقدند که ائمهR علم خویش را از طریق منابعی کسب کرده‌اند؛ لذا علم ایشان امری ذاتی و استقلالی نیست بلکه جنبۀ افاضی دارد. در روایات شیعه و سنی، دربارۀ تعدد این منابع، به تفصیل سخن گفته شده که برخی مانند

مقایسه و تحلیل مواجهه ی رسول اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) با منافقان - 117

نویسنده : مهدی مردانی امیر بنی عصار چکیده : جریان نفاق، از آغاز ظهور اسلام تا کنون، همواره گریبان گیر جامعۀ اسلامی بوده و محنتهای فراوانی به دنبال داشته است. در این میان، رسول اکرم و امیرمؤمنان که در دو دورۀ متفاوت، رسالت ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده داشتند، با این جریان به مقابله

معیار غلو در اندیشه شیخ صدوق - 116

سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۴۷ ـ ۶۲ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 زهیر بلندقامت پور* / محمدباقر ملکیان** چکیده یکی از مباحثی که امروزه در ایران، به پیروی از بعضی متفکران غربی مطرح می‌شود، تقدس‌زدایی از جهان و دین است. از جمله مباحثی که سعی در تقدس‌زدایی از آن

تأملی بر مقاله «تأملی در نظریه علامه طباطبائی در مفهوم امامت در آیه ابتلا» - 115

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۴۷ ـ ۶۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 علیرضا نوبری* چکیده قرآن کریم آیات پرشماری را با موضوع هدایت و با تعابیر مختلف و متناسبِ مقام سخن، مطرح می‌کند. مفسران ذیل این دسته آیات به ارائه دیدگاه‌های خود درباره تبیین معنای هدایت همت گماشته‌اند. یکی از این

امامت در مکتب صادق آل محمد(ص) - 114

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۲۵ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 محمدحسین فاریاب* چکیده امامت به‌معنایی که شیعه بدان معتقد است، اساسی‌ترین باوری است که موجب امتیاز شیعه امامیه از دیگر فرق اسلامی شده است. امامت به‌لحاظ عقلی و نقلی محل بحث و بررسی عالمان شیعی بوده است. آنچه در

تأمّلی در نظریه علامه طباطبائی در مفهوم امامت در آیه ابتلا - 113

سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۴۵ ـ ۷۴ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011 محمدحسین فاریاب* چکیده «امام» در لغت به معنای پیشوا و رئیس است که در قرآن کریم به دفعات به کار رفته و آیه ابتلا از جمله موارد آن است. از دیرباز نظریاتی گوناگون درباره مفهوم امام در این آیه

علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) - 112

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ـ ۱۵۸ علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین(ع) سیدعلی هاشمی* چکیده تحقیق درباره باورهای اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که به اصالت و اعتبار این باورها. با مطالعه منابع اولیه می‌توان به این نتیجه رسید که خاستگاه دیدگاه کنونی شیعه

نصب الاهی امام معصوم از منظر اهل بیت - 111

نصب الاهی امام معصوم از منظر اهل بیت   سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۳ ـ ۱۸۶ سیداحمد حسینی چکیده این تحقیق در پی کشف نظر اهل‌بیت(ع) راجع به نصب الاهی یا انتخاب مردمی مقام امامت می‌باشد. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: غالب شیعیان، معتقدند که اهل‌‌بیت(ع) منصوب به نصب الاهی

Top