مطالب موضوع مسیحیت

چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب - 223

نویسنده : محمد زارع سید مصطفی مطهری چکیده : شناخت دیدگاه اهل بیت (ع) در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهره ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز موثر است. در نوشته حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، مهم

حجاب در ملل، ادیان و مذاهب - 222

نویسندگان:  شوکتی آیت, حاجی قاسملو فاطمه       چکیده:  در این مقاله بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حجاب، موضوع حجاب با نگاهی به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین اسلام و همچنین در میان ملیت های مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان و … بررسی شده و

اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی - 221

نویسندگان:  ذبیحی معصومه, موسوی زهره سادات       چکیده:  پوشش زن از احکام مشترک میان همه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را مورد تاکید قرار داده اند؛ تنها تفاوت در حدود حجاب و گاه فلسفه آن می باشد. در آیین یهود، بر استفاده از

تأثیر اومانیسم بر نهضت اصلاح دینی ( پروتستان) - 220

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۳۷ ـ ۱۶۳ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 سیدعلی حسنی* چکیده این مقاله در صدد بررسی تأثیر اومانیسم بر شکل‌گیری نهضت اصلاح دینی (پروتستان) با روش توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا نخست به تعریف اومانیسم اشاره، و پس از بیان مراحل سه‌گانه اومانیسم از رنسانس

مصنف واقعی اسفار پنجگانه - 218

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۱ (از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142314 مصنف واقعی اسفار پنجگانه (۱۵ صفحه) نویسنده : باروخ اسپینوزا، مترجم : آل بویه،علی رضا هفت آسمان » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۱ (صفحه ۸۹) ‌ ‌‌‌مـبانی‌ و اصول(۲) شناخت کتب مقدس،

کتابشناخت: درآمدی بر گفت و گوی اسلام و مسیحیت - 217

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۲۶۰ تا ۲۷۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110169 کتابشناخت: درآمدی بر گفت و گوی اسلام و مسیحیت (۱۳ صفحه) نویسنده : شریعتمداری،حمید رضا هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (صفحه

زمینه های بحث فلسفی در مسیحیت - 216

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110163 زمینه های بحث فلسفی در مسیحیت (۱۰ صفحه) مترجم : سلیمانی،عبدالرحیم نویسنده : ویلیام.جی.وین رایت، چکیده روابط پیچیده مسیحیت و فلسفه را از سه زاویه می‌توان بررسی کرد:

انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی - 215

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110162 انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی (۱۶ صفحه) مترجم : معتمدی،منصور هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (صفحه ۱۳۵) ‌ ‌‌‌مـقدمه‌

عهد جدید؛ تاریخ نگارش و نویسندگان - 214

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۷۳ تا ۱۰۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110159 عهد جدید؛ تاریخ نگارش و نویسندگان (۳۴ صفحه) نویسنده : سلیمانی،عبدالرحیم چکیده عهد جدید، بخشی از مجموعه کتاب مقدس است، که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و

متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی - 213

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (از صفحه ۴۹ تا ۶۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110175 متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی (۱۶ صفحه) مترجم : جوان دل،نرگس نویسنده : لگنهاوزن،محمد هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (صفحه ۴۹) ‌ ‌‌‌چـکیده‌: در این

Top