مطالب موضوع اسلام

فراوانی محدثان آسیای میانه و پیوند آن با علم رجال - 340

رویز رستگار ، زینب قصری دانشیار چکیده:   (۸۳۲ مشاهده) سرزمین دیرپا و گستردۀ آسیای میانه، دیری نپایید که به دست سپاهیان مسلمان گشوده و اسلام، باور مردم آن سامان شد. این گام نهادنِ آن آیین جدید در آنجا، تنها یک رخداد نظامی نبود؛ باورمندان آسیای میانه به دین اسلام، چونان دیگر مسلمانان در دیگر

حجاب در ملل، ادیان و مذاهب - 339

نویسندگان:  شوکتی آیت, حاجی قاسملو فاطمه       چکیده:  در این مقاله بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حجاب، موضوع حجاب با نگاهی به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین اسلام و همچنین در میان ملیت های مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان و … بررسی شده و

پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب - 338

نویسندگان:  مهدوی زادگان داوود*    * پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   چکیده:  از مسایل بحث برانگیز پیرامون مساله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت ها می توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی

اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی - 337

نویسندگان:  ذبیحی معصومه, موسوی زهره سادات       چکیده:  پوشش زن از احکام مشترک میان همه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را مورد تاکید قرار داده اند؛ تنها تفاوت در حدود حجاب و گاه فلسفه آن می باشد. در آیین یهود، بر استفاده از

بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی - 336

سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۱۱ ـ ۱۳۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.2، Summer 2011 صفدر الهی راد* چکیده کلام سیاسی یکی از مهم‌ترین شاخه‌ها و قلمروهای علم کلام به شمار می‌آید. از این‌رو، تبیین چیستی کلام سیاسی، اهداف، روش‌شناسی و موضوع آن مبتنی بر ارائه تعریفی جامع و مانع از علم کلام است.

وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی - 335

سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۱۲۷ ـ ۱۵۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011 ناصرالدین اوجاقی* چکیده بهره‌گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله‌ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشه دینی کانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و

توحید و شرک در معرفت و علوم انسانی با تکیه بر آثار و اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری - 334

سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ـ ۱۷۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.1. No.4، Winter 2011 علی‌اصغر خندان* چکیده پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه می‌توان اندیشه‌های موحدانه و مشرکانه را در معرفت، به ویژه علوم انسانی شناخت؟ با روش بازخوانی، تحلیل و طبقه‌بندی اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری، و به منظور دستیابی

حنفا، حنفیت و رابطه آن با اسلام - 333

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۱۹ ـ ۱۴۲ حنفا، حنفیت و رابطه آن با اسلام (بررسی تاریخی حنفا وآیین حنیف در دوران جاهلیت قبل ازاسلام) سیدمحمدعلی احسانی* چکیده پیش از ظهور اسلام و بعثت پیامبر اکرم(ص)، که در جزیرهالعرب آیین شرک و بت پرستی حاکم بود، جنبش خود انگیخته‌ای ظهور کرد که

جستاری در باب خداشناسی درآثار استاد شهید مطهری - 332

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۹۱ ـ ۱۱۸ جستاری در باب خداشناسی درآثار استاد شهید مطهری عباس نیکزاد* چکیده در این مقاله، بخش قابل‌توجهی از دیدگاه‌های شهید مطهری در باب خداشناسی مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. موضوعاتی از قبیل، الف: حدود توانایی عقل در باب خداشناسی؛ ادلّه ی اثبات وجود

چیستی وحی از دیدگاه ملّا‌صدرا - 331

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۵ ـ ۳۴ چیستی وحی از دیدگاه ملّا‌صدرا محمّد جعفری* چکیده همواره بحث از چیستی وحی از منظرهای گوناگون بحثی جذاب بوده است. در این میان، جسارت حکیمان در ورود به این عرصه و دست‌اندازی به فهم ابعاد و اضلاعِ وحی ستودنی است. فلاسفه، با طرح این

Top