مطالب موضوع اسلام

عقلانیت و علم معیار تمایز معنویت در اسلام از معنویت در سایر مکاتب - 344

نویسنده محمدرسول آهنگران* دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران پردیس فارابی چکیده چکیده در مکاتب بشری و ادیان تحریف‌شده تصور این است که آنچه نیاز بشری را تشکیل می‌دهد، اصل داشتن اعتقاد به معنویت است. از این منظر، اصل چنین نیازی را نمی‌توان مورد انکار قرار داد و بر این اساس، صاحب‌نظران به‌ویژه روانشناسان، بر ضرورت

بررسی جایگاه بیوتات روایی در رجال بحرالعلوم - 343

سید علی‌اکبر ربیع‌‌نتاج ، حلیمه یداللهی‌کرسیکلا دانشیار دانشگاه مازندران چکیده:   (۲۹۷۸ مشاهده) بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روایی از نکات مهم در حوزۀ علم رجال است؛ بیوتاتی که همواره در نشر و انتقال احادیث و مبانی دینی بیشترین تأثیر را داشتند. به همین سبب، در طول تاریخ علم رجال برخی از محققان آن چون

فهرست اسماء مؤلفی الشیعه - 342

محمدباقر بهبودی ، مژگان سرشار   چکیده:   (۸۵۸ مشاهده) این مقاله به بررسی تحلیلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجالیان معروف شیعه پرداخته و با توجه به قرائنی اثبات می‌کند که فهرست اسماء مؤلفی الشیعه، نه در زمان حیات مؤلف آن؛ که سال‌ها پس از فوت او از طریق فرزندش، علی

روش آیت‌الله خویی در کشف تحریف‌های سند - 341

فتحیه فتاحی‌زاده ، محمدکاظم رحمان ستایش، فاطمه ونکی استاد چکیده:   (۷۸۳ مشاهده) یکی از ویژگی‌های معجم رجال الحدیث‌، مقایسۀ اسناد روایات متحد ‌المضمون یا قریب ‌المضمون در راستای شناسایی تحریف‌های راه‌یافته به اسناد است. ایشان موارد اختلاف کتب اربعه در سند‌گزاری را با عنوان «اختلاف الکتب» و «اختلاف ‌النسخ» مطرح کرده و چه بسیار

فراوانی محدثان آسیای میانه و پیوند آن با علم رجال - 340

رویز رستگار ، زینب قصری دانشیار چکیده:   (۸۳۲ مشاهده) سرزمین دیرپا و گستردۀ آسیای میانه، دیری نپایید که به دست سپاهیان مسلمان گشوده و اسلام، باور مردم آن سامان شد. این گام نهادنِ آن آیین جدید در آنجا، تنها یک رخداد نظامی نبود؛ باورمندان آسیای میانه به دین اسلام، چونان دیگر مسلمانان در دیگر

حجاب در ملل، ادیان و مذاهب - 339

نویسندگان:  شوکتی آیت, حاجی قاسملو فاطمه       چکیده:  در این مقاله بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حجاب، موضوع حجاب با نگاهی به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین اسلام و همچنین در میان ملیت های مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان و … بررسی شده و

پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب - 338

نویسندگان:  مهدوی زادگان داوود*    * پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   چکیده:  از مسایل بحث برانگیز پیرامون مساله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت ها می توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی

اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی - 337

نویسندگان:  ذبیحی معصومه, موسوی زهره سادات       چکیده:  پوشش زن از احکام مشترک میان همه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را مورد تاکید قرار داده اند؛ تنها تفاوت در حدود حجاب و گاه فلسفه آن می باشد. در آیین یهود، بر استفاده از

بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی - 336

سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۱۱ ـ ۱۳۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.2، Summer 2011 صفدر الهی راد* چکیده کلام سیاسی یکی از مهم‌ترین شاخه‌ها و قلمروهای علم کلام به شمار می‌آید. از این‌رو، تبیین چیستی کلام سیاسی، اهداف، روش‌شناسی و موضوع آن مبتنی بر ارائه تعریفی جامع و مانع از علم کلام است.

وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی - 335

سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۱۲۷ ـ ۱۵۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011 ناصرالدین اوجاقی* چکیده بهره‌گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله‌ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشه دینی کانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و

Top