مطالب موضوع ادیان

چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب - 247

نویسنده : محمد زارع سید مصطفی مطهری چکیده : شناخت دیدگاه اهل بیت (ع) در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهره ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز موثر است. در نوشته حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، مهم

حجاب در ملل، ادیان و مذاهب - 247

نویسندگان:  شوکتی آیت, حاجی قاسملو فاطمه       چکیده:  در این مقاله بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حجاب، موضوع حجاب با نگاهی به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین اسلام و همچنین در میان ملیت های مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان و … بررسی شده و

پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب - 247

نویسندگان:  مهدوی زادگان داوود*    * پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   چکیده:  از مسایل بحث برانگیز پیرامون مساله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت ها می توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی

اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی - 247

نویسندگان:  ذبیحی معصومه, موسوی زهره سادات       چکیده:  پوشش زن از احکام مشترک میان همه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را مورد تاکید قرار داده اند؛ تنها تفاوت در حدود حجاب و گاه فلسفه آن می باشد. در آیین یهود، بر استفاده از

الهیات سلبی؛ سیر تاریخی و بررسی دیدگاه‌ها - 246

 سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۸۹ ـ ۱۱۳ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 اسماعیل علی‌خانی* چکیده در باب امکان سخن گفتن از امر متعال یا خداوند به زبان عادی بشری، با دو گونه الهیات مواجهیم: الهیات ایجابی و الهیات سلبی. پیروان الهیات ایجابی بر این باورند که درباره اوصاف و

جستاری در کلام قرائیمی - 246

سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۶۳ ـ ۸۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 رضا گندمی نصرآبادی* چکیده در طول قرون وسطی جریان‌های فکری مختلفی در میان یهودیان پدید آمد. جریان کلامی قرائیمی و حاخامی از جمله جریان‌های مطرح در آن دوره است که با تأثیرپذیری از معتزله بصره درصدد توجیه

تأثیر اومانیسم بر نهضت اصلاح دینی ( پروتستان) - 246

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۳۷ ـ ۱۶۳ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 سیدعلی حسنی* چکیده این مقاله در صدد بررسی تأثیر اومانیسم بر شکل‌گیری نهضت اصلاح دینی (پروتستان) با روش توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا نخست به تعریف اومانیسم اشاره، و پس از بیان مراحل سه‌گانه اومانیسم از رنسانس

نقد نظریه تباین دین و معنویت - 245

، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۱۵ ـ ۱۳۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 عبداله محمدی* چکیده نسبت میان معنویت و دین، یکی از مهم‌ترین مباحث قابل طرح در حوزه فلسفه دین و معنویت‌پژوهی است. تنوع در انگیزه‌ها و رویکردها در بررسی مفهوم معنویت، سبب ارائه تفاسیر متفاوت در حقیقت آن و

نگاهی تطبیقی به آموزه تناسخ در ادیان هندی و رجعت - 245

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۶۷ ـ ۹۴ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011 احمدعلی نیازی* چکیده مقایسه آموزه‌های مربوط به یک دین با آموزه‌های مشابه آن در ادیان دیگر و کشف تشابهات و تمایزات آنها، به فهم عمیق باورهای دینی کمک می‌‌کند. یکی از ارکان ادیان شرقی، آموزه تناسخ به معنای باور

بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی - 245

سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۱۱ ـ ۱۳۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.2، Summer 2011 صفدر الهی راد* چکیده کلام سیاسی یکی از مهم‌ترین شاخه‌ها و قلمروهای علم کلام به شمار می‌آید. از این‌رو، تبیین چیستی کلام سیاسی، اهداف، روش‌شناسی و موضوع آن مبتنی بر ارائه تعریفی جامع و مانع از علم کلام است.

Top